Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2003-09-24Akut solunum yetmezliklerinde noninvaziv mekanik ventilasyonUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; Ursavaş, Ahmet; Özyardımcı, Nihat
2006An analysis of patients diagnosed with pulmonary embolism in terms of clinical and meteorological dataUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; 0000-0003-3604-8826; 0000-0002-2382-290X; Ercan, İlker; Coşkun, Funda; Cangür, Şengül; Ursavaş, Ahmet; Uzaslan, Esra; Ege, Ercüment; Kan, İ.; AAD-1271-2019; AAI-3169-2021; 6603789069; 21734137500; 8604063700; 8329319900; 8761653500; 6701341320; 15032979000
2009Astımda hastalığın kontrolü ile emosyenel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiEdiger, Dane; Çoban, Hikmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
1996Bronş kanseri olgularında tümör markerlerinin tanı değerleriGediz, Remzi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2012-12The burden of chronic obstructive pulmonary disease in the Middle East and North Africa: Results of the BREATHE studyMahboub, Bassam; Beji, Majed; Nejjari, Chakib; Tageldin, Mohamed Awad; Khan, Javaid Ahmed; Nafti, Salim; Obeidat, Nathir M.; Sayıner, Abdullah; Wali, Siraj; Rashid, Nauman; El Hasnaoui, Abdelkader; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; Uzaslan, Esra; AAI-1004-2021; 8761653500
2005-06-06Diabet ve akciğerUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; Erdoğan, Beril Bahadır; Uzaslan, Esra
2013Impact of pneumococcal polysaccharide vaccine on acute exacerbation and quality of life in COPD patientsYılmaz, Dilber; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; Uzaslan, Esra; Ege, Ercüment
2008-10Increased pleural soluble fas ligand (sfasl) levels in tuberculosis pleurisy and its relation with t-helper type 1 cytokinesUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyostatistik Anabilim Dalı.; 0000-0003-0463-6818; Budak, Ferah; Uzaslan, Esra Kunt; Cangür, Şengül; Göral, Güher; Oral, Haluk Barbaros; F-4657-2014; AAI-1004-2021; K-7285-2012; 8604063700; 6701913697; 8761653500; 6603453166; 7004498001
2008-04The involvement of IL-10, IL-6, IFN-gamma, TNF-alpha and TGF-beta gene polymorphisms among Turkish lung cancer patientsBaştürk, Bilkay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0003-0463-6818; 0000-0003-0463-6818; Çolakoğulları, Mukaddes; Ulukaya, Engin; Oral, Arzu Yılmaztepe; Aymak, Figen; Ursavaş, Ahmet; Oral, Haluk Barbaros; A-5841-2017; K-7285-2012; K-5792-2018; AAI-3169-2021; 14423975800; 6602927353; 23091316500; 16645073100; 8329319900; 16645073100
2012Kalp yetmezliği tanı ve tedavi için hastaneye yatırılan hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası DLCO değişimleri ile akciğer fonksiyonlarında düzelmenin tespitiUzaslan, Esra; Taşbaş, Esin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2007Kronik obstruktif akciğer hastalığı ile obstruktif uyku apne sendromu birlikteliği (overlap sendromu)Karadağ, Mehmet; Özkubat, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
1997Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, primer bronş kanseri ve pnömonilerde kan proteinleri düzeyi ve kan elektrolitlerindeki değişikliklerKaraca, Şenay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2004Kronik obstrüktif akciğer hastalığınıda atak sırasında serum interlökin-6, interlökin-8 ve tümör nekrozis faktör-α düzeylerinin değerlendirilmesiGözü, R. Oktay; Şahin, Fulya Gürkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2007-09Low level of IGF-1 in obesity may be related to obstructive sleep apnea syndromeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; 0000-0003-3604-8826; 0000-0002-2382-290X; 0000-0002-9027-1132; Ursavaş, Ahmet; Karadağ, Mehmet; İlçöz, Yasemin; Ercan, İlker; Burgazoğlu, Başak; Coşkun, Funda; Gözü, R. Oktay; AAI-3169-2021; AAG-8744-2021; AAD-1271-2019; AAL-8873-2021; 8329319900; 6601970351; 35741320500; 6603789069; 15836471100; 21734137500; 15836640800
2009Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesiGözü, R. Oktay; Demirdöğen, Ezgi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
1999Plevral efüzyonların transuda-eksuda ayrımında LDH, kolesterol ve bilirubinin tanısal değerleriÖzel, Sevil Konuk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
1997Pnömoni, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve primer bronş kanserinde perfüzyon bozuklukları ve arter kan gazı değerlerinin karşılaştırılmasıAlkan, Burhanettin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2006Primer akciğer kanserli hastalarda serum vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve serum VEGF seviyeleri ile nöron - spesifik enolaz, cyfra21-1, karsinoembriyojenik antijen, CA125 ve laktat dehidorjenaz serum seviyeleri arasındaki ilişkiKaradağ, Mehmet; Sağlam, Dursun Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2007-01-12Relationship between serum substance P levels and daytime sleepiness in obstructive sleep apnea syndromeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; 0000-0002-2382-290X; 0000-0002-9027-1132; Ursavaş, Ahmet; Karadağ, Mehmet; İlçöl, Yeşim Özarda; Burgazlıoğlu, Başak; Ercan, İlker; Gözü, R. Oktay; AAL-8873-2021; AAI-3169-2021; AAG-8744-2021; 8329319900; 6601970351; 35741320500; 15836471100; 6603789069; 15836640800
2009Serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısı galaktomannan ve B-D-glukan düzeylerinin bağışıklığı baskılanmış hastalarda invaziv pulmoner aspergilloz tanısındaki etkinliklerinin araştırılmasıUzaslan, Esra; Burgazlıoğlu, Başak; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.