Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-01-11Abbâd b. Süleymân'ın bazı kelâmî görüşleri: Bilgi teorisi, ulûhiyyet ve nübüvvetKaradaş, Cağfer; Sarıca, Abdulkerim İskender; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2016-09-22Ali el-Kari'nin el-Meşrebü'l-Verdi fi Mezhebi'l-Mehdi adlı eseri ve Mehdi'nin mezhebine dair analiziKaradaş, Cağfer; Al-Bayatı, Mohammed Maaroof; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2004Ceride-i İlmiyye çerçevesinde son devir kelâm çalışmalarıYücedoğru, Tevfik; Narman, Sadettin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2005Cübbailer`in kelam sistemiKılavuz, Ahmet Saim; Koloğlu, Orhan Şener; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2015-08-07Ebû Bekir Ahmed b.İshak el-Cûzcânî ve CûzcâniyyeYücedoğru, Tevfik; Çandur, Yasemin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2012-11-21Ebû Hanîfe'nin kader, insan fiilleri ve büyük günah hakkındaki görüşleriYücedoğru, Tevfik; Karabulut, Şükran; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2010-03-10Ebû'l-Mûin en-Nesefî'de peygamberlik ve mûcizeKaradaş, Cağfer; Çakır, Alim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2004Ebü'l-Muîn En-Nesefî'nin fiilî sıfatlar anlayışıKaradaş, Cağfer; Mavil, Hikmet Yağlı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2011-10-17Ekmelüddîn Bâbertî ve kelâm ilmindeki yeriKaradaş, Cağfer; Muhammed, Kadir Recep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1997Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın ahiret hayatı hakkındaki görüşleriKılavuz, A. Saim; Demirel, İkram; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1995Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın peygamberlikle ilgili görüşleriKılavuz, A. Saim; Çırçır, Yasin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2007-08-20Fahreddin Râzî'nin mâturîdîlerle olan tartışmaları ve eleştirisiYücedoğru, Tevfik; Kaya, Veysel; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1996Fahruddin er-Razi ve ahiret hayatı ile ilgili görüşleriKılavuz, Ahmet Saim; Çelebi, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2013-11-28Felsefi kelam çerçevesinde İbn Sina'nın kelama etkisiKılavuz, Ahmet Saim; Kaya, Veysel; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2016-12-02Gânim el-Bağdâdî'nin Hisnü'l-İslâm adlı eseri ve Elfâz-ı Küfür hakkındaki görüşleriKılavuz, Ahmet Saim; Omar, Mustafa Wajid; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2011-07-08Giritli Sırrı Paşa'nın kelâmî görüşleriYücedoğru, Tevfik; Çakmak, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2012-05-07Husein Cozo (Hayatı, eserleri, yenilikçiliği ve itikadi görüşleri)Kılavuz, A. Saim; Ömerdiç, Samed; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2015-05-27Hüsâmeddîn es-Siğnâkî ve et-Tesdîd fî şerhi't-Temhîd adlı eseri (tahkik-inceleme)Kılavuz, Ulvi Murat; Chelidze, Rassim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2009-07-09Hz. İbrahim kıssasının kelâm bahisleri açısından tahliliKılavuz, Ahmet Saim; Atalar, Gül; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1996İmam Ebu Hanife ve iman, Allah ve peygamberlik anlayışıYücedoğru, Tevfik; Nar, Önder; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.