Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19994369 sayılı Yasadan önceki düzenlemede kaçakçılığa teşebbüs suçuŞenyüz, Doğan; Tahtakıran, Serdar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1998Amortismanlar ve Türk Vergi Hukukunda amortisman uygulamalarıŞenyüz, Doğan; Yıldırım, Adem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2002Amortismanların uygulama tekniği bakımından matrahına etkileriEdizdoğan, Nihat; Binici, Abdurrahman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1999Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin Türk mali sistemine etkileriBurhan, Nuri; Erçakar, Mehmet Emin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2018-06-21Belediyelerin finansmanında İller Bankası A.Ş.'nin rolü ve banka hizmetlerine yönelik belediyelerin memnuniyet analizi: Bursa Bölge Müdürlüğü örneğiYüce, Mehmet; Bolaç, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2012-08-27Birleşme, tekerrür ve iştirak görünümlerinin vergi kabahat ve vergi suçları bakımından karşılaştırmalı incelenmesiGerçek, Adnan; Mercimek, Fulya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2004Dahilde işleme rejimi ve uygulamadaki etkinliğiTaş, Metin; Mali, Metin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2001Ekonomik değişim sürecinde Kazakistan gelir vergisi (Türkiye gelir vergisi ile karşılaştırmalı analizi)Tatlıoğlu, İsmail; Doğalova, Gülmira; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2006Elektronik ticaret ve vergilendirilmesiErdem, Metin; Sezer, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2004Elektronik ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye uygulamasıPalamut, Mehmet; Özler, İsmail Hakkı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2018-05-22Emlak vergisi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesi: Sorunlar ve çözüm önerileriGerçek, Adnan; Bolahatoğlu, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1996Finansal kiralama müessesesi ve Türk vergi mevzuatı karşısındaki konumuPalamut, Mehmet E.; Kutucu, R. Serdar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2000Finansal kiralama sözleşmesi ve vergi uygulamasında görülen sorunlarŞenyüz, Doğan; Ekmekçi, Cengiz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1996Güvenlik hizmetlerinin ekonomik analizi ve finansmanıŞenyüz, Doğan; Çalışkan, Alparslan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1996İktisadi, hukuki ve mali yapısıyla Türkiye'de serbest bölgeler ve kalkınmadaki yeriErdem, Metin; Fidan, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2001İngiliz kurumlar vergisindeki gelişmeler ve bunların Türk kurumlar vergisi açısından değerlendirilmesiTaş, Metin; Tuncer, Denizhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2015-10-01Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun vergilendirme açısından etkinliğinin analiziGerçek, Adnan; Özcan, Onur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1996Katma bütçe kapsamı-denetimi katma bütçeli idarelere bir örnek: Uludağ ÜniversitesiErdem, Metin; Demirörs, Murat Okyay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2011-07-26Mükellef hakları ve Türkiye'de mükellef haklarının korunmasına yönelik önerilerGerçek, Adnan; Bakar, Feride; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2005Müteselsil sorumluluk ve vergi hukukundaki yeriŞenyüz, Doğan; Kaplan, Recep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.