Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2000A. Comte'un din anlayışıÖzcan, Zeki; Tekin, Cevdet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2004Alfred Jules Ayer'ın doğrulama ilkesinin din diline etkisiÖzcan, Zeki; Ögcem, Ergin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2001Aydınlanma felsefesi'nde din sorunuÖzcan, Zeki; Metin, Reşat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2006Bertrand Russell ve dinÇetin, İsmail; Kisli, Gülsen; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2009-10-30Din dilinin mantıksallığı problemiÖzcan, Zeki; Osman, Fikret; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2016-07-01Dostoyevski'de Tanrı ve dinÇetin, İsmail; Şahin, Duygu; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
1998Frithjof Schuon'da din kavramıÖzcan, Zeki; Sağ, Sadettin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2006-11-10Immanuel Kant'ta bilgi-iman ilişkisiÖzcan, Zeki; Çadırcı, Müzeyyen; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2000İstanbul Darülfünunu'nda yapılan din felsefesi çalışmalarıÖzcan, Zeki; Umut, Uygar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2016-07-11John Hick'te din diliÖzcan, Zeki; Gökhan, Yasin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2016-01-22John Searle'ün sözedimleri kuramının din felsefesine olan paradigmasal etkileriÖzcan, Zeki; Ünlüsoy, Abdulhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2010-03-19Kant felsefesinde Tanrı düşüncesinin aksiyomatikliğiÖzcan, Zeki; Fidan, Osman Muzaffer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2006-10-27Kierkegaard'da iman'ın paradoks oluşu meselesiÖzcan, Zeki; Bayındır, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
1998Leibniz'de tanrı-alem ilişkisiÖzcan, Zeki; Çınar, Aliye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2010-01-08Metafizik adlı eseri çerçevesinde Aristoteles'in Tanrı anlayışıÖzcan, Zeki; Selçuk, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2014Ockhamlı William'ın din felsefesiÖzcan, Zeki; Bayındır, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2006Ontolojinin dini tasavvurların içeriğine etkisi (doğal teoloji)Özcan, Zeki; Er, Filiz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2017-06-21Özel adlar teorileri ışığında "Allah" adına dair bir incelemeÖzcan, Zeki; Yavuz, Merve; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
2004Paul Tillich'de din-sembol ilişkisiÖzcan, Zeki; Çınar, Aliye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
1997Platon'un Tanrı anlayışıÖzcan, Zeki; Sevil, Ekrem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.