Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-11-20Âşık Çelebi Terceme-i Ravzatü'ş-Şühedâ (inceleme-metin)Kemikli, Bilal; Özçelik, Kenan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
1999Bihişti Ramazan Efendi Cemşah u Alemşah: Edisyon kritikYurtsever, Murat; Dindar, Muharrem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2007Bîçâre dîvânı inceleme-metinKemikli, Bilal; Aydın, Mehtap; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2003Dini ve tasavvufi yönden Nabi Divanı'nın tahlili (Kasideler bölümü)Yurtsever, Murat; Ötkün, Ramazan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2004Dinî ve tasavvufî yönden Nâbî Divanı'nın tahlili (gazeller bölümü)Yurtsever, Murat; Yıldırım, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2011-09-27Erzurumlu Ketencizâde Mehmed Rüşdi Efendi'nin Mevlid'i: İnceleme-metinKemikli, Bilal; Bektaş, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2010-07-20Fâ'ik, Mu'cizâtü'n-nebî: İnceleme-metinKemikli, Bilal; Bilgin, Zeynep Esra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2006Feyzi Divanı'nda din ve tasavvufKemikli, Bilal; Kaya, Rahime; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2015-01-26İslami modern Türk Edebiyatı'nda kadın eli:1970-2000 yılları arasında yazılan İslami romanlarda "Öteki" ve "Müslüman" kadının kadın yazar/anlatıcı tarafından kurgulanmasıKemikli, Bilal; Satar, Nesrin Aydın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
1999İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu`l-Mesnevi (birinci cilt) inceleme metinYurtsever, Murat; Baryaman, Saliha; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
1998Lami'i Çalebi-Hüsn ü Dil (inceleme-metin)Yurtsever, Murat; Şenel, Abit; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2018-04-16Mehmet Şemseddin Ulusoy'un Eş'ȃr-ı Şemsȋ adlı dȋvȃn'ı (inceleme-metin)Kemikli, Bilal; Efe, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2015-09-28Muhibbî Divânı'nda kozmik unsurlarKemikli, Bilal; Değirmenci, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2015-05-05Nâmık Kemâl Divânı'nda din ve tasavvufKemikli, Bilal; Göçmen, Zeliha; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2011-09-13Ohrili Şeyh Zekeriyya Efendi ve Mecmuât-ı İlâhiyât'ıKemikli, Bilal; Aydinçe, Nehri; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2002Ruhu`l-Mesnevi, İsmail Hakkı Bursevi, (ikinci cilt 1b-99b arası) inceleme-metinYurtseven, Murat; Efe, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2000Şerhu'l Mesnevi III.cild transkripsiyonlu metinYurtsever, Murat; Arslan, Sebahattin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2004Şeyh Galip Divanı'nın dini ve tasavvufi tahliliYurtsever, Murat; Kavaklı, Şekere; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2007Tanzimat edebiyatının din anlayışında Şinasi örneğiKemikli, Bilal; Bayer, Selman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
-Tulû'î'nin Paşa-nâme'si (inceleme-metin)Yurtsever, M. Murat; Suliman, Ozaj; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.