Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 147  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19901,2,3,4 - tetrahidroizokinolin türevlerinin sentezleri ve bazı araürünlerin kimyasal özelliklerinin araştırılmasıSümengen, Doğan; Coşkun, Necdet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1992-04-121,2,3,4-tetrahidro-4-fenilizokinolin-3-on, fenili zokinolinyum, ... -imidazolin-N-oksid ve 5-6-dihidro-4H-1,2,5 oksadiojin bileşiklerinin sentezleri ve özelliklerinin araştırılması.Sümengen, Doğan; Coşkun, Necdet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
20051-sübstitüe tetrahidroizokinolinlerin sentezleri ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Tunçman, Selen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
19832,3 - BİS (hidroksiimino) -1,4,7,10 - tetraaza- (5,6) - (11,12) - dibenzo-siklododeka - 5,11 - dien sentezi ve komplekslerinin incelenmesiBekaroğlu, Özer; Bank, Cengiz; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2010-02-102-(aminometil)piridin ve 2-(amimoetil)piridin içeren platin(II) ve palladyum(II) sakkarinat komplekslerinin sentezi, kristal yapıları, spektroskopik, termik ve fluoresans özellikleriYılmaz, Veysel T.; Ertem, Ahsen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2013-01-152-(hidroksimetil)piridin ve 2-(2-hidroksietil)piridin ligantları içeren palladyum(II) ve platin(II) komplekslerinin sentezi, kristal yapıları, spektroskopik, termik ve DNA bağlanma özellikleriYılmaz, Veysel T.; İçsel, Ceyda; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2004-10-154-Arilizokinolinyum perklorat'ların ve 4-arilizokinolin-1-on'ların sentezi ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Kızılkuşak, Yunus Tolga; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2010A-kinazolin, a-imino oksimlerin ve bazı metal komplekslerinin elde edilmeleri; yapılarının ve özelliklerinin açıklanmasıİrez, Gazi; Mutlu, Hasene; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2016-05-18Adsorpsiyonlu ısı pompa sistemlerinde alternatif malzemelerle gaz adsorpsiyonunun fizikokimyasal parametrelerinin belirlenmesiKara, Ali; Kılıç, Muhsin; Dinibütün Katip, Nuray; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2002-01-22Alçıtaşı karakterizasyonunda eser element düzeylerinin kullanılmasının araştırılmasıGüçer, Şeref; Karaaslan, Hicran; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2007Alfa-iminooksimler ve bazı metallerle komplekslerinin elde edilmeleri ve yapılarının incelenmesiİrez, Gazi; Fındıkkaya, Neslihan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2003-01-09Alüminyum (III) iyonunun bazı oksijen verici ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin ve alüminyum oksidin çimento özelliklerine etkilerinin incelenmesiTürkel, Naciye; Berker, Melek; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2003-07-03Alüminyum (III) iyonunun bazı salisilik asit türevleri ile oluşturduğu komplekslerin incelenmesiTürkel, Naciye; Güçlü, Sezin Başak; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2005Alüminyum(III)'ün bazı oksijen verici ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin kararlılıklarının değişik iyonik ortamlarda incelenmesiTürkel, Naciye; Tabak, Elif; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2013-04-24Amino, diaminoglioksim ligandlarının ve nikel komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonuİrez, Gazi; Pazarlı, Neslihan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1990-08Antimon (III) iyonunun sulu çözeltide bazı fenolik ligantlar ile oluşturduğu komplekslerin yapılarının spektroskopik yöntem ile belirlenmesiÖzer, Ulviye; Kum, Canan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2012Antrasen tabanlı bazı ışık yayan organik moleküllerin sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesiTavaslı, Mustafa; Haykır, Gülçin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2011Aril glisidatların asimetrik sentezleri ve özelliklerinin incelenmesiTavaslı, Mustafa; Şirin, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2006-06-28Asiklik nitronların bazı dipolsevenlerle 1,3-dipolar halkakatılma reaksiyonlarının incelenmesiCoşkun, Necdet; Öztürk, Aylin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1995Asit boyarmaddenin (β-naftoloranj) elektrik alanında senteziÇetin, Mehmet; Ay, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.