Browsing by Author Tek, Abdurrezzak

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-12-3119.yüzyılda bir Uşşâkî Şeyhi: Abdurrahman Sâmi SaruhânîTek, Abdurrezzak; Taner, Yusra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
2019-06-14Abdullah Bosnevî’de varlık-imkân ve yoklukTek, Abdurrezzak; Çakır, Abdullah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2020-02-25Anadolu'da son dönem Rifâî kültürünün temsili "Abdullah Gürbüz Baba" örneğiTek, Abdurrezzak; Sağlam, Muhammed Hamza; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı
2017-01-18Bosna Hersek'te Mevlevîlik ve İsa Bey TekkesiTek, Abdurrezzak; İmamoviç, Edin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2010Bursa’da Kadirî tekkeleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2007Cumhuriyetin ilk yıllarında bir şeyh portresi: Üsküdarlı Balabanî Hasan Hüsnü Efendi ve tasavvuf anlayışıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2017-05-10Ebü'l-Hasen Ali b. Hasen es-Sîrcânî'nin Kitâbü'l-Beyâz ve's-Sevâd adlı eseriTek, Abdurrezzak; Karaduman, Hicret; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
2005Fusûsu’l-Hikem’e yönelik bazı tartışmalı konulara Sofyalı Bâlî Efendi’nin bakışıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2013-10-10Gazzîzâde Abdüllatif Efendi ve Şerefü'l-Âfâk adlı eseri: İnceleme ve metinTek, Abdurrezzak; Çetiner, Ebubekir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2006Mevlevîliğin Bursa’daki izleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2006Molla [Ahmed] İlahî’nin Ayasofya Camii’nde Fatih’in huzurunda tasavvufa dair yaptığı konuşmalarUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2000Müstakimzade Süleyman Sadeddin'in Risale-i Melamiye-i Bayramiye adlı eserinin metni ve tahliliUludağ, Süleyman; Tek, Abdurrezzak; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2020-02-25Nakşibendî-Hâlidî geleneğin temsilcilerinden Mustafa Fevzi b. Nu'man'ın Mizânü'l-İrfân adlı eserindeki tasavvufî muhtevanın tahliliTek, Abdurrezzak; Cihan, Mehtap; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2004Osmanlı Tasavvuf Tarihi kaynağı olarak Bursa Vefeyâtnâmelerinden Ricâl-i ZeyniyyeUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2014A reflection of Üsküdar sufi ıdentity: Balabān tekkeUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2004“Resmî” ve “resmî olmayan” İslâm tartışması: Sovyet Orta Asyasında tasavvufGross, Jo-Ann; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2009Sa‘dîlik ve Sa‘diyye kültürünün Bursa’daki temsilcileriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2018-01-29Seyrü sülûk çerçevesinde mürid ve mürşid kimliğiTek, Abdurrezzak; Coşkun, Muhammet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2008Sûfîlere yönelik eleştiriler: On dokuzuncu yüzyılın başlarında Hindistan’daki tartışmalarGaborieau, Marc; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Tek, Abdurrezzak
2018-02-16Tasavvufta Ricâlü'l-Gayb anlayışı -İbn Âbidîn örneği-Tek, Abdurrezzak; Uğur, Selim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.