Browsing by Author Tatlıoğlu, İsmail

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
1990Avrupa Topluluğunun Finansmanı: Bütçe ve ProblemleriUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi/Maliye Bölümü; Tatlıoğlu, İsmail
1997Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı maliye politikası araçları ve Türkiye 'deki uygulamalarıTatlıoğlu, İsmail; Çakan, Özen; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2011-07-25Bursa'da çevre vergi gelirlerinin gelişimi (Nilüfer Belediyesi 2000-2010)Tatlıoğlu, İsmail; Yavuz, Selçuk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1998Çağdaş maliye anlayışında vergi politikasının sosyal amaçları ve etkinliğiTatlıoğlu, İsmail; İyihuylu, Tayfun; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1992Eğitimde piyasa yaklaşımı ve yükseköğretimde özel sektörUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Tatlıoğlu, İsmail
2001Ekonomik değişim sürecinde Kazakistan gelir vergisi (Türkiye gelir vergisi ile karşılaştırmalı analizi)Tatlıoğlu, İsmail; Doğalova, Gülmira; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1986KİT'lerin özelleştirilmesinde morgan bank planıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Tatlıoğlu, İsmail
2011-11-04Mali kurallar ve Türkiye değerlendirmesiTatlıoğlu, İsmail; Kızıler, Neslihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2003Sağlık hizmetlerinde harcama analizi: Bursa Devlet Hastanesi örneğiTatlıoğlu, İsmail; Hasırcı, Esmeray; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1997Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan vergi teşvik politikalarının ekonomik kalkınmaya etkileriTatlıoğlu, İsmail; İpek, Selçuk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1998Türkiye'de 1980'den sonra vergilemenin iktisadi kalkınma üzerindeki etkileriTatlıoğlu, İsmail; Yazıcılar, Elif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1998Türkiye'de 1990 sonrası kamu iç borçları ve mali etkileriTatlıoğlu, İsmail; Eroğlu, Nevruze Berna; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2004Türkiye'de dış borçlanma açısından hazine dışındaki kamu kurumlarının analiziTatlıoğlu, İsmail; Altundemir, Mehmet Emin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
1997Türkiye'de dışa açık dönemde savunma sanayii ve savunma harcamalarıTatlıoğlu, İsmail; Sonbudak, Volkan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Bölümü.
1997Türkiye'de olağanüstü dönemlerde savunma harcamalarıTatlıoğlu, İsmail; Erdem, Fikrullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2006Uluslararası entegrasyon sürecinin yerel yönetimler maliyesi üzerindeki etkileriTatlıoğlu, İsmail; Kaya, Oktay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
1986Verginin şahsileştirilmesinde ayırma ilkesi ve Türkiye uygulamasıTatlıoğlu, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1991Yüksekögretimde finansman metodu olarak borçlanma yönteminin uygulama problemleri ve maliyetleri karşılamadaki potansiyel rolüUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Tatlıoğlu, İsmail
1990Yükseköğretimde finansman sorunu ve borçlanma yöntemi uygun alternatif metodların geliştirilmesi açısından analitik bir yaklaşımTatlıoğlu, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.