Browsing by Author Taşdelen, Hasan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-09-14Abdurrahman Munîf'in Sibâku'l-Mesafati't-Tavîle adlı eserinin roman tekniği açısından incelenmesiTaşdelen, Hasan; Erbay, Hatice; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2017-08-21Aişe el-Bâûniyye hayatı ve şiiriTaşdelen, Hasan; Uzuner, Emine; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2009Arap deyim ve atasözlerinde ‘el’ motifiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Taşdelen, Hasan
2010-08-03Arap dilinin tarihi ve Arapçada diglossia olgusuTaşdelen, Hasan; Haruni, Sejfidin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2004Arapça’da kelime ve kuralların doğrulanması için hadislerin kullanılmasıHuseyn, Muhammed el-Hadir; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Taşdelen, Hasan
2021-06-25Bedruddîn b. Mâlik ve belâgat ilmindeki yeriTaşdelen, Hasan; Özalp, Mehmet Sıdık; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-4260-6989
2008Câhiz’in diliyle Arap Kültür ve Edebiyatında ‘Asâ’Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Taşdelen, Hasan
2019-12-16Cemâl El-Gîtânî ve Ez-Zeynî Berakât romanının tahliliTaşdelen, Hasan; Güneş, Hatice; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2022-12-05Cezaevı̇ edebı̇yatı bağlamında Eymen el-Utûm’un “Yâ Sâhı̇bey’ı̇s-Sı̇cn” adlı romanının yapı ve ı̇çerı̇k bakımından ı̇ncelenmesıTaşdelen, Hasan; Aydın, Selma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-8982-6639
2008Diglossia’ya rağmen yetkinleşme: Arapça’ya yeni bir yaklaşımRyding, Karin C.; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Taşdelen, Hasan
2016-02-26Ebû Hâtim er-Râzî ve Kitâbu'z-Zîne adlı eserinin Arap anlambilim tarihindeki yeri ve önemiTaşdelen, Hasan; Teyfur, Mansur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2014-11-20El-Ahfeş el-Evsat ve Meʻâni'l-Kur'ân adlı eseri ışığında Arap dili gramerindeki yeriTaşdelen, Hasan; Kaya, Ayhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2014-07-25Halil Merdem Bek ve XX. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeriTaşdelen, Hasan; Köklüdağ, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2022-07-20Hicri 7. yüzyıla kadar klasik Arap edebiyatında idareci temalı mizahTaşdelen, Hasan; Soleiman, Walid; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0003-4302-1007
2009İslâm’ın ilk dönemine ait bir hiciv örneği: Hassân b. Sâbit’in Hemziyye’siTaşdelen, Hasan
1995Kemal Paşazade, hayatı, eserleri ve belagatla ilgili görüşleriAyyıldız, Erol; Taşdelen, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2008Kitap Tanıtımı: “Câhiliye şiiri üzerine” Şaban Karataş Ankara Okulu yayınları, Ankara 2003, 199 sayfa.Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Taşdelen, Hasan
2009Klâsik Arap Edebiyatında ‘Sakîl tipi’ ve bu tip çevresinde oluşan edebiyatUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Taşdelen, Hasan; Şahin, Şener
2000Mey Ziyade, XX. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeri ve tesirleriAyyıldız, Erol; Taşdelen, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2020-06-08Necîb Mahfûz'un Melhametu'l-Harâfîş romanının şekil ve muhteva açısından tahliliTaşdelen, Hasan; Aslan, Ramazan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.