Browsing by Author Türker, Gürkan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Elektif laparotomi olgularında preemptif intravenöz uygulanan deksketoprofenin postoperatif ağrı üzerine etkisiTürker, Gürkan; Kadıoğlu, Aslı Güler; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2019Geniküler sinirlere radyofrekans ablasyon uygulmasının kronik diz osteoartrit ağrısı ve fonksiyon kaybı üzerindeki etkinliğinin retrospektif olarak incelenmesiTürker, Gürkan; Yılmaz, Halil; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı/Algoloji Bilim Dalı.
2013İnguinal herni onarımında analjezi amacıyla iliohipogastrik/ilioinguinal sinir bloğu: Anatomik işaret noktaları tekniği ile ultrason eşliğinde bloğun karşılaştırılmasıTürker, Gürkan; Demirci, Abdurrahman; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2017Kronik lumbar radiküler ağrıda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna eklenen dorsal kök ganglion pulse radyofrekans uygulamasının ağrı palyasyonuna etkisiTürker, Gürkan; Çalışkan, Duygu Karaköse; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2016Meme cerrahisi geçiren hastalarda uygulanan pecs (pektoral sinir) bloğunun intraoperatif ve postoperatif analjezi ihtiyacı, ağrı skorları ve hastane kalış süreleri üzerine etkisiTürker, Gürkan; Balıca, Mustafa Naci; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2012Ortopedik cerrahi geçirmiş nörolojik disfonksiyonu olan hastalarda anestezi yöntemi ile postoperatif morbidite ve mortalite ilşkisinin retrospektif olarak incelenmesiTürker, Gürkan; Yeniaydoğmuş, Tuba; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2009Sezaryen operasyonlarında spinal anestezi öncesi iki farklı kolloid sıvı ile yapılan intravenöz ön yüklemenin tromboelastografi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıTürker, Gürkan; Yılmazlar, Tijen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2010Spinal anestezi ile yapılan lumbar disk cerrahisinde bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılmasıTürker, Gürkan; Kocabaş, Ayça Sultan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2009Transüretral endoskopik cerrahi geçirecek olgularda farklı intratekal izobarik levobupivakain volümlerinin spinal anestezi karakteristikleri üzerine etkileriTürker, Gürkan; Hotaman, Leyla; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2010Transüretral endoskopik cerrahi için spinal anestezide 10 mg ve 15 mg izobarik levobupivakain dozlarının karşılaştırılmasıTürker, Gürkan; Dizman, Seçil; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.