Browsing by Author Sayılar, Yücel

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2003Bilgi yönetimi açısından yetkinliklere dayalı performans yönetim sisteminin analizi ve bir uygulamaSabuncuoğlu, Zeyyat; Sayılar, Yücel; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
2022-10-19Dinamik yetenekler çerçevesinin stratejik yönetim literatüründeki gelişimi: Sistematik literatür taramasıErdemir, Erkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; 0000-0003-3422-7302; 0000-0001-6226-0324; Betaş, Olcay; Sayılar, Yücel
2023-02-20Farklı siyasalarda devletin kurumsal girişimciliği ve kurumsal işlerindeki çeşitlenmeye ilişkin bir tipoloji önerisi: Türkiye’ye dair keşfedici bir araştırmaSayılar, Yücel; Bulut, Fatih Mehmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0002-1143-2592
2022-07-04Firmaların devrimci teknolojik yeniliklere cevap verme davranışının belirlenmesinde dinamik yeteneklerin rolü: Türk otomotiv sektörü tedarikçi firmaları üzerinde bir araştırmaSayılar, Yücel; Erdemir, Erkan; Bektaş, Olcay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme AnabilimDalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2020-01-29İnsan kaynakları uygulamalarının transferi: Türk çok uluslu işletmeler üzerine bir çalışmaSayılar, Yücel; Şentürk, Feride; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
2020-02-07İnsan kaynakları uygulamalarının yayılım süreci: Çok uluslu Türk şirketleri üzerine bir araştırmaSayılar, Yücel; Hasanov, Fariz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
2020-01-29Keşfedici ve sömürücü inovasyon stratejisi izleyen işletmelerde stratejik ittifakların inovasyon performansına etkisini keşfetmeye dönük bir araştırmaSayılar, Yücel; Altın, Nagihan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
2003Kültürel değişim kültüre ne kadar duyarlı? Kültürel değişimin nedenleri ve değişim süreci üzerine bir incelemeSayılar, Yücel
2022-08-26Perception of gender discrimination in HRM practices and occupational turnover intention of women in STEM occupations: Evidence from Turkey, Jordan and USASayılar, Yücel; Aljaafreh, Seham Ahmad; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0001-5815-4473
2021-07-02Sosyal ağların yapısı ve ağlara katılım gerekçelerinde yerel bağlamın etkileri: Türk iş insanları üzerine bir araştırmaSayılar, Yücel; Çubukcu, Murat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0001-9170-4852
2014-06-16Türkiye'de üst düzey yönetici değişimi: Kaynak bağımlılığı perspektifinden bir araştırmaSayılar, Yücel; Topal, Zehra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
2019-09-27Ulusal kültür boyutları- örgütsel liderlik tarzları arasındaki etkileşim; Somali üzerine bir keşfedici araştırmaSayılar, Yücel; Abdullahi̇, Mohamed İsse; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2023-02-06Uzaktan çalışmaya karşı tutumların çalışanların iş tatmini üzerine etkisiSayılar, Yücel; Meşhurtürk, Nurcan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0003-3704-1693
2016Why do employees remain silent? The effects of organizational justice perceptionsYürür, Senay; Yeloğlu, Hakkı Okan; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Sayılar, Yücel
2020-02-07Yöneticilerin kurumsal sürdürülebilirlik algısı ve farkındalık düzeylerini tespite yönelik bir araştırma: BIST Bursa şirketleri araştırmasıSayılar, Yücel; Korkmaz, Didem Handan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
2016-10-20Yönetim bilgisinin çokuluslu örgütler yoluyla yayılımı: Farklılıkların yönetimi uygulamaları örneğiSayılar, Yücel; Erdur, Duygu Acar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.