Browsing by Author Sönmez, M. Ali

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Begavi ve Şerhü`s-Sünne'deki şerh metoduSönmez, M. Ali; Sancaklı, Saffet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2001Ebu Bekr İbnu'l-Arabi ve sünen şerhi 'Arizatü'l-Ahvezi'Sönmez, M. Ali; Arık, M. Selim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim/Hadis Bilim Dalı.
1996Ebu davud ve İbn Mace'nin sünenlerinde hanım sahabilerSönmez, M. Ali; Sezen, F. Sedanur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2004Es-Sehâvî'nin (902/1496) El-Kavlü'l-Bedî'Fi's-Salâti Ale'l-Habîbi'ş-Şefî' adlı eserinin edisyon kritiğiSönmez, M. Ali; Aydemir, Halis; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1996Fukaha-i Seb'a ve hadisdeki yeriSönmez, M. Ali; Sarı, Halil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1995(Hadis usûlü açısından) el-Hatîb el-Bağdâdî'nin İbnü's-Salâh üzerindeki etkileriSönmez, M. Ali; Kahraman, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1993Hadislere göre dünya ve ahiret dengesiSönmez, M. Ali; Demir, Orhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Hadis Anabilim Dalı.
1997Hz. Peygamber'in sünnetinde anne kimliğiSönmez, M. Ali; Çelikkol, Hilal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2003İmâmî Şiilik’te hadisin sıhhat kıstasları ve fakîhin otoritesine dair değerlendirmelerEmir-Muezzi, Muhammed Ali; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Sönmez, M. Ali
1993Kurtubi ve hadis metoduSönmez, M. Ali; Durmuş, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
2000Maturidiyye kelamında hadisin yeriSönmez, M. Ali; Kahraman, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2002Ukayli`nin Kitabu`d-Du`afai`l-Kebir`i ve cerh-ta`dil metoduSönmez, M. Ali; Ersöz, Şule Coşkun; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2002Usfuri`nin Kırk Hadis Şerhi`nin tahkik tahriç, terceme ve tenkidiSönmez, M. Ali; Durak, Hasan Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.