Browsing by Author Oğuzoğlu, Yusuf

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2003-06-2513. yüzyılda Bizans'ı etkileyen ekonomik siyasi ve kültürel ilişkiler: 1204-1261Oğuzoğlu, Yusuf; Kılıç, Şahin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Bilim Dalı.
201018. yüzyılda Osmanlı taşra yönetim düzeninin sosyo-kültürel yapıya etkileri (Bursa örneği)Oğuzoğlu, Yusuf; Güney, Nilüfer Alkan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
19941812 tarihli Şer'iyye siciline göre 19. yüzyılın başında Tokat şehrinin sosyo-ekonomik durumuOğuzoğlu, Yusuf; Abacı, Nurcan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
19981910 tarihli Bursa Belediye Meclisi karar defterinin değerlendirilmesiOğuzoğlu, Yusuf; Uğurlu, Nilüfer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
19951927 tarihli Bursa Vilayeti Salnamesi'ne göre Bursa'daki idari kuruluşlarOğuzoğlu, Yusuf; Önder, Aynur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
2006-12-281935-1950 yıllarında Bursa'nın kırsal alanındaki gelişmelerOğuzoğlu, Yusuf; Erçevik, Hatice; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
2002B 18 ve A 152 numaralı Bursa mahkeme sicillerinin değerlendirilmesiOğuzoğlu, Yusuf; Korkmaz, Gürhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
2005Bursa kazasındaki Rumlar üzerinde Megali İdea`ya yönelik faaliyetler ve sonuçları (1856-1922)Oğuzoğlu, Yusuf; Akyürek, Tülin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1999Bursa'daki iktisadi kurumların gelişimi üzerine tarihsel bir inceleme (1935-1955)Oğuzoğlu, Yusuf; Kesiriklioğlu, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
2001Bursa'nın kent dokusu üzerine tarihsel bir inceleme (17. yy)Oğuzoğlu, Yusuf; Dörtok, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Bilim Dalı.
2004Cumhuriyet Döneminde Bursa'da kent kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler (1935-1950)Oğuzoğlu, Yusuf; Aladağ, Çiğdem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
2006Erken Cumhuriyet döneminde Bursa'da gündelik yaşam (1923-1950)Oğuzoğlu, Yusuf; Bilgi, Selma Güler; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
2013-01-31Giritli mübadillerin ipekçilik deneyimleri ve bunun Bursa yöresine aktarılmasıUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.; Oğuzoğlu, Yusuf
1998İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıflardaki sosyal bilgiler dersleri için gerekli görsel ve işitsel materyal üzerine bir araştırmaOğuzoğlu, Yusuf; Doğan, Yadigar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.
2005İlköğretim öğrencilerinin tarihi çevre bilgisinin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD.; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.; Alkış, Seçil; Oğuzoğlu, Yusuf
2002İlköğretimde tarihi çevre eğitimiOğuzoğlu, Yusuf; Alkış, Seçil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2009Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat'it-Türk'ünde yer alan sosyal ve iktisadi hayat ile ilgili söz varlığının günümüz Kazak toplumu içinde değerlendirilmesiOğuzoğlu, Yusuf; Kraubayeva, Gulnaz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Tarih Bilim Dalı.
2008Lozan Mübadele Sözleşmesi'nin etkileri ve sonuçları üzerine bir araştırmaOğuzoğlu, Yusuf; Demirtaş, Barış; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı.
1999Mustafa Kemal'in 1917-1918 yılında Suriye-Filistin Cephesi'ndeki faaliyetleriOğuzoğlu, Yusuf; Akkuş, Turgay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
1998-10Naima tarihine göre (1592 - 1659) Osmanlı uluslararası ilişkileriOğuzoğlu, Yusuf; Tunay, Meltem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.