Browsing by Author Kurt, Meral

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
20116 MV ve 15 MV foton enerjilerinde küçük alan dozimetresinin araştırılmasıKurt, Meral; Yahşi, Yonca; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2017-10-12Hodgkin lenfoma tanılı hastalarda farklı alan ışınlamalarında 3 boyutlu konformal radyoterapi (3b-krt), tomoterapi ve volumetrik ayarlı ark terapi (vmat) planlama tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılmasıKurt, Meral; Erdoğan, Pınar; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı/Sağlık Fiziği Bilim Dalı.
2009Lokal ileri evre mesane kanserli olgularda radyoterapi ile eş zamanlı Gemsitabin tedavisinin etkinlik ve toksisitesinin değerlendirilmesiKurt, Meral; Öztürk, Huriye; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2018-08-10Mide kanseri radyoterapisinde retrospektif olarak farklı volumetrik tedavi tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılmasıKurt, Meral; İbicioğlu, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2013-06-12Pankreas kanserli hastalarda klasik 4 alan kutu tekniği, 3 boyutlu konformal radyoterapi tekniği ve yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğinin dozimetrik olarak karşılaştırılmasıKurt, Meral; Kurt, Fikri; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp-Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı (Sağlık Fiziği).
2008Postoperatif radyoterapi ile eş zamanlı kapesitabin uygulanan lokal ileri evre rektum kanserli olgularda etkinlik (lokal kontrol ve sağkalım) ve toksisitenin değerlendirilmesiKurt, Meral; Aygün, Sevilcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2016-06-10Prostat kanserlerinde yoğunluk ayarlı radyoterapi (yart) ve volümetrik ayarlı ark terapi (vmat) tekniklerinin hastaya özel tedavi kalite güvencelerinin karşılaştırılmasıKurt, Meral; Baltaş, Devran; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2010Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde TLD dozimetre ile kontrolüKurt, Meral; Tırpancı, Berna; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2009Radyoterapi uygulanan invazif mesane kanserli olgularda HER-2/neu protein overekspresyonunun prognoz ve sağkalıma etkisinin değerlendirilmesiKurt, Meral; Yılmaz, Eda Bengi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2018-08-10Toraks yerleşimli özofagus kanseri tanılı olgularda retrospektif olarak 3 farklı radyoterapi tekniğinin dozimetrik incelenmesiKurt, Meral; Altaş, Habibe; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.