Browsing by Author Korkmaz, Nimet Haşıl

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
200118-24 yaşları arası spor yapan gençlerin sosyal uyum düzeylerinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Özduran, Kader; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2021-05-07Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Tekin, Cansu Korkmaz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2007Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ortamını bozan davranışlara karşı geliştirdikleri davranış stratejileri (Bursa ili örneği)Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Korkmaz, Faruk; Korkmaz, Nimet Haşıl; Özkaya, Güven
2021-07-02Değişen eğitim anlayışında öğretmenlerin güncel beden eğitimine yönelik görüş ve davranışlarının belirlenmesi: Fenomenolojik bir çalışmaKorkmaz, Nimet Haşıl; Öztürk, İnci Ece; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2023-07-06Deprem mağduru kadınlarda psikolojik etkiler ve fiziksel aktivitenin iyileştirici rolü: Sistematik bir derleme (analiz)Korkmaz, Nimet Haşıl; Baykan, Ayşe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Disiplinlerarası Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı.; 0000-0002-7025-9320
2020-07-24Genç binicilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının antropometrik ölçümler ve kardiyopulmoner parametrelerle ilişkisinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Yılmaz, Kemal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2006İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre sahip oldukları zeka alanları ve akademik başarılarının karşılaştırılmasıKorkmaz, Nimet Haşıl; Akar, Kemal; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2006İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarıKorkmaz, Nimet Haşıl; Holoğlu, Okşan Girgin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2020-12-25Okul yöneticilerinin liderlik tarzı ile beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Bursa örneği)Korkmaz, Nimet Haşıl; Aziz, İlyas; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2021-09-28Öğretmenlerin KOVİD-19 korkusunun fiziksel aktivite ilişkisi, mental sağlık ve yeme davranışlarına etkisi (Çanakkale il örneği)Korkmaz, Nimet Haşıl; Katra, Haşim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2016Reliability and validity of academic motivation scale for sports high school studentsHaslofca, Fehime; Çalışkan, H.; Önder, I.; Masal, E.; Beşoluk, S.; Uludağ Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.; Korkmaz, Nimet Haşıl
2003-09-05Sirkadyan tipin izokinetik diz ölçüm güvenirliliğine etkisiKorkmaz, Nimet Haşıl; Pündük, Zekine; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2004Sosyal bilimler, fen bilimleri ve beden eğitimi spor öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin davranışlarıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özkılıç, Rüçhan; Korkmaz, Nimet Haşıl
2020-11-20Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışı ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Kaya, Atalay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2022-10-03Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin toplumsal cinsiyet rol algıları ile liderlik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Güngör, Güral; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.; 0000-0002-9003-2203
2022-01-21Spor eğitmenlerinin narsisizm eğilimleri ve sosyal fizik kaygı durumları arasındaki ilişkinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Yuca, Tansu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2022-12-29Spor yapan ve yapmayan okul yöneticilerinin karar verme stilleri ve problem çözme beceri düzeylerinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Deniz, Murat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.; 0000-0003-2287-7447
2000Sporcuların beslenme alışkanlıklarının incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Zeki, Düreyt; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2019-05-24Sporcuların mental performanslarının karşılaştırılmasıKorkmaz, Nimet Haşıl; Tokgöz, Onur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2010-08-01Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesiUludağ Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.; Korkmaz, Nimet Haşıl