Browsing by Author Karadaş, Cağfer

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-01-11Abbâd b. Süleymân'ın bazı kelâmî görüşleri: Bilgi teorisi, ulûhiyyet ve nübüvvetKaradaş, Cağfer; Sarıca, Abdulkerim İskender; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2016-09-22Ali el-Kari'nin el-Meşrebü'l-Verdi fi Mezhebi'l-Mehdi adlı eseri ve Mehdi'nin mezhebine dair analiziKaradaş, Cağfer; Al-Bayatı, Mohammed Maaroof; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1993Ali el-Karî’nin hayatı, selef akidesine dönüş çabası ve eserleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
1993Ali el-Karî’nin Şia’nın tekfir edilemiyeceğine dair iki risalesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2011-10-18Arnavut alimleri ve akaid eserleriKaradaş, Cağfer; Shehu, Asllan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2010-03-10Ebû'l-Mûin en-Nesefî'de peygamberlik ve mûcizeKaradaş, Cağfer; Çakır, Alim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2004Ebü'l-Muîn En-Nesefî'nin fiilî sıfatlar anlayışıKaradaş, Cağfer; Mavil, Hikmet Yağlı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2001Ebü’n-Necib Suhreverdî ve itikadî görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2011-10-17Ekmelüddîn Bâbertî ve kelâm ilmindeki yeriKaradaş, Cağfer; Muhammed, Kadir Recep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1994Hadisciler, kelamcılar ve sufilerin hadis anlayışlarına iki örnekUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2000İmam rabbânî ve itikadî görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2007İslâm kelâmında kozmolojik delil (hudûs - imkân)Karadaş, Cağfer; Kılavuz, Ulvi Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1999İsmail Hakki Bursevî’nin itikadı görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2008Kabir hayatı ve Arnavutluk'ta âhiret anlayışıKaradaş, Cağfer; Kulla, Florida; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2002Kelâmcıların İbn Arabî düşüncesine etkisiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümü.; Karadaş, Cağfer
2006Matüridi kelam ekolünde Mukallidin imanıKaradaş, Cağfer; Demir, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
1998Muhyiddin İbn ‘Arabi'ye göre insan-ı kâmilUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2009-01-16Musa Cârullah Bigiyev'in kader hakkındaki görüşüKaradaş, Cağfer; Gafarov, Raim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1994Mutezile’nin Ma‘dûm nazariyesi ile İbn Arabi’nin A‘yân-ı Sâbite nazariyesinin karşılaştırılmasıAfifi, Ebu'l Ala; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2016-08-01XIX. yüzyıl Kazak yazınında ilmihaller ve itikadi içeriğiKaradaş, Cağfer; Tasbolat, Assyltay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.