Browsing by Author Karabulut, Ali

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1994-09Alabalık karma yemlerinde tam yağlı soyanın balık ununun yerine kullanılma olanaklarıKarabulut, Ali; Bilgüven, Murat; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1988Bezelye konservesi sanayii artıklarında yem değerlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalarKarabulut, Ali; Şahin, Berrin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2001-11-12Buhar ve asitle işleme yöntemi ile mercimek samanının yem değerini artırma olanakları üzerine bir araştırmaKarabulut, Ali; Kalkan, Hatice; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1999-06-15Bursa yöresinde üretilen çeşitli silajların kalite özelliklerinin saptanması üzerinde bir araştırmaKarabulut, Ali; Pozan, Naciye Teyran; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2004-07-19Çeşitli kaba yemlerin suda çözünebilir ve çözünemez fraksiyonlarının rumen parçalanabilirliğine etkilerinin in vitro yöntemlerle saptanmasıKarabulut, Ali; Gürbüzol, Fatmagül; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1989Çeşitli protein ek yemlerinin farklı kombinasyonlarının entansif besiye alınmış kuzuların besi performansı ve besi maliyetine etkileriKarabulut, Ali; Barutçuoğlu, Ercan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1993-09Değişik fiziksel muamele yöntemleri ile sorgum dane yeminin yem değeri arttırma olanakları üzerine bir araştırmaKarabulut, Ali; Angı, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı
1992Değişik işlemlerden geçirilmiş tam yağlı soyanın yem değerinin belirlenmesi üzerine bir araştırmaKarabulut, Ali; Kaynar, İnci; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı
1997-04-10Değişik kimyasal işlemlerden geçirilmiş ipekböceği; Krizalitlerinin yem değerinin saptanması üzerine bir araştırmaKarabulut, Ali; Genç, Nermin Tuncer; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2004Değişik yöntemlerle işlenmiş buğday dane yemi içeren rasyonların süt ineklerinin süt verimi ve bileşimi üzerine etkisiKarabulut, Ali; Değirmencioğlu, Taşkın; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2000Domates posasının yem değerini arttırma olanakları üzerinde bir araştırmaKarabulut, Ali; Umur, Habil; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1989-10-06Entansif kuzu besisinde kullanılan farklı enerji kaynağı yemlerin besi performansı ve besi maliyetine etkileriKarabulut, Ali; Güleç, Abdurrauf; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2003Gebeliğin son döneminde farklı düzeylerde protein içeren rasyonlarla beslemenin koyunların doğum performansı, kuzuların besi gücü ve karkas özelliklerine etkileriKarabulut, Ali; Akgündüz, Vedat; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1994-12-09Koç katımı öncesi değişik düzeylerde verilen enerji, vitamin A ve vitamin E'nin koyunlarda döl verimine etkileriKarabulut, Ali; Filya, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2006-04-21Seçmeli yemlemenin kuzularda besi performansı, karkas özellikleri, bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkileriKarabulut, Ali; Canbolat, Önder; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1990Silolanmış bezelye konserve sanayii artığı ile yonca kuru otundan kuzu besininde yararlanma olanakları üzerinde bir araştırmaKarabulut, Ali; Yılmazlar, Nesrin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2000Tavuk kesimhane artıkları ununun rumende parçalanabilirliği ve kuzu besisinde kullanılma olanakları üzerinde bir araştırmaKarabulut, Ali; Çalışkan, Şafak Köseoğlu; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1999-05-04Üre ile desteklenen tahıl dane yemlerinin kuzu besisinde kullanılma olanaklarıKarabulut, Ali; Canbolat, Önder; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1993-09-13Üre ile muamele edilen buğday ve fiğ samanlarının yem değeri üzerinde bir araştırmaKarabulut, Ali; Köseoğlu, Şafak; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2004-03-11Yonca, korunga ve fiğ kuru otlarının rumende parçalanabilirlik özelliklerinin saptanması ve protein değerlerinin in situ ve in vitro yöntemlerle karşılaştırılmasıKarabulut, Ali; Hanoğlu, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.