Browsing by Author Kılavuz, Ahmet Saim

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-04-26Abdullatîf Harpûtî’nin Tenkîhu’l-Kelâm Fî Akâid-İ Ehli’l-İslâm isimli eserinde nübüvvet anlayışıKılavuz, Ahmet Saim; Uz, Nur Betül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Kelâm Bilim Dalı.
1987Aşan B.Alt El-Berbehârı, hayatı ve îtikâdî görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kılavuz, Ahmet Saim
1987Bişr B. Gıyâs El-Merîsî, hayatı, görüşleri ve islâm düşünce tarihindeki yeriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kılavuz, Ahmet Saim
2005Cübbailer`in kelam sistemiKılavuz, Ahmet Saim; Koloğlu, Orhan Şener; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1996Fahruddin er-Razi ve ahiret hayatı ile ilgili görüşleriKılavuz, Ahmet Saim; Çelebi, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2013-11-28Felsefi kelam çerçevesinde İbn Sina'nın kelama etkisiKılavuz, Ahmet Saim; Kaya, Veysel; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2016-12-02Gânim el-Bağdâdî'nin Hisnü'l-İslâm adlı eseri ve Elfâz-ı Küfür hakkındaki görüşleriKılavuz, Ahmet Saim; Omar, Mustafa Wajid; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2009-07-09Hz. İbrahim kıssasının kelâm bahisleri açısından tahliliKılavuz, Ahmet Saim; Atalar, Gül; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1989İbnü'l Cevzi'nin itikadi görüşleriKılavuz, Ahmet Saim; Erdem, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
-İslam düşüncesinde Halku'l-Kur'an problemi ve günümüze yansımalarıKılavuz, Ahmet Saim; Özmantar, İbrahim K.; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam Anabilim Dalı.
1991İslâm itikadında yaratılışKılavuz, Ahmet Saim; Yücedoğru, Tevfik; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kelâm ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalı.
2000Kadı Abdülcebbar'da adalet anlayışıKılavuz, Ahmet Saim; Koloğlu, Orhan Şener; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2010-09-27Kestelî Muslihuddin Mustafa b. Muhammed'in itikâdî görüşleriKılavuz, Ahmet Saim; Akal, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimeleri Anabilim Dalı.
2018-04-03Kosova'da Matüridilik Sherif Ahmeti ÖrneğiKılavuz, Ahmet Saim; Fejza, Behar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2004Mâtürîdîye kelâm ekolünde varlık anlayışıKılavuz, Ahmet Saim; Mavil, Kılıç Aslan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2017-01-16Mezheplerin teşekkülü öncesi dönem Sünnî kelâmda Halku'l-Kur'ân meselesiKılavuz, Ahmet Saim; Tural, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1995Muhammed Hamdi Yazır'a göre Allah'ın varlığının delilleri (Isbat-ı vacib)Kılavuz, Ahmet Saim; Güneş, İlhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2017-11-23Mutezile kelâmında kerametKılavuz, Ahmet Saim; Bektaş, Kevser; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2005Seyyid Şerîf Cürcânî`de Tanrı-âlem tasavvuruKılavuz, Ahmet Saim; Abdullayev, Özevmuhammet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.