Browsing by Author Kılıçarslan, Hakan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Böbrek taşı tedavisinde fleksibl üreterorenoskop kullanım süresini etkileyen faktörlerin retrospektif olarak araştırılmasıKılıçarslan, Hakan; Günsever, Kadir Ömür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2006Çocuklarda ürokinaz 3'-UTR T/C gen polimorfizmi ile tekrarlayan taş hastalığı arasındaki ilişkiKılıçarslan, Hakan; Öztürk, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2007-05-21Kadınlarda tüm stres üriner inkontinans tedavisinde otolog rektus fasyası kullanılarak yapılan pubovajinal slingUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Kılıçarslan, Hakan; Vuruşkan, Hakan; Doğan, Hasan Serkan
2012Kronik renal yetmezlikli hastalarda asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviyesinin erektil disfonksiyon üzerine olan etkisinin değerlendirilmesiKılıçarslan, Hakan; Gökçen, Kaan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Üroloji Anabilim Dalı.
2016Penil kurvatür bozukluğu olan ve penil plikasyon uygu-lanan hastalarda preoperatif, peroperatif, orta süreli takip sonuçlarının araştırlmasıKılıçarslan, Hakan; Kadirov, Rustam; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2009Perkütan nefrolitotomide nefrostomi traktına uygulanan levobupivakain infiltrasyonu ve intravenöz parasetamol kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesiKılıçarslan, Hakan; Gökten, Özgür Elvan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2011Sıçanlarada ESWL (Vucut Dışı Şok Dalgası) sonrası oluşan değişikliklerin histopatolojik olarak ve HSP 70 (Heat Shock Protein) ekspresyonu kullanılarak değerlendirilmesi ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörünün (Tadalafil) rolüKılıçarslan, Hakan; Danışoğlu, Mahmut Esat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2015Sıçanlarda testis iskemi/reperfüzyon hasarında nitrik oksit (l-arjinin) ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörünün (tadalafil) etkisiKılıçarslan, Hakan; Özmerdiven, Çağdaş Gökhun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2009-03-30Tek seans-tek giriş perkütan nefrolitotomi deneyimlerimizUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Kılıçarslan, Hakan; Danışoğlu, Mahmut Esat; Doğan, Hasan Serkan; Kordan, Yakup
2013Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi ve komlikasyonlarının erektil fonksiyonlar üzerine etkisi: İki farklı anestezi yönteminin karşılaştırılmasıKılıçarslan, Hakan; Serin, Onur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.