Browsing by Author Girgin, Nermin Kelebek

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002-01A rare complication of trigeminal nerve stimulation during radiofrequency thermocoagulation - Sudden ST segment elevationUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabiim Dalı.; 0000-0001-6639-5533; Bilgin, Hülya; Girgin, Nermin Kelebek; Korfalı, Gülşen; Bekar, Aynur; Kerimoğlu, Beklen; A-7338-2016; 6701663354; 7801569062; 6701462594; 6603677218; 11641006500
2021Acil cerrahi girişim uygulanan geriatrik hastalarda preoperatif kırılganlık ve malnütrisyonun postoperatif takip, tedavi ve hastane yatış süresine etkisiGirgin, Nermin Kelebek; Kaya, Ercan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2016-03Comparison of blood culture and multiplex real-time PCR for the diagnosis of nosocomial sepsisUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0001-8111-5958; 0000-0001-5428-3630; 0000-0003-4820-2288; Dinç, Fatih; Akalın, Halis; Özakın, Cüneyt; Sınırtaş, Melda; Kebabçı, Nesrin; İşçimen, Remzi; Girgin, Nermin Kelebek; Kahveci, Ferda; AAI-8104-2021; AAG-8392-2021; AAU-8952-2020; AAG-9356-2021; 57193412784; 57207553671; 57200678942; 6505818048; 56060994000; 16645821200; 55663009300; 6602405968
2021Dakriyosistorinostomi cerrahisinde kontrollü sedoanaljezinin genel anestezi ile karşılaştırılmasıGirgin, Nermin Kelebek; Kıvanç, Sertaç Argun; Sağlam, Utku; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2010-05Delayed pneumothorax and contralateral hydrothorax induced by a left subclavian central venous catheter: A case reportUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-3019-581X; Girgin, Nermin Kelebek; Arıcı, Semih; Türker, Gürkan; Otlar, Banu; Hotaman, Leyla; Kutlay, Oya; AAH-7250-2019; AAI-6642-2021; 55663009300; 35800905700; 7003400116; 14627601000; 23481868500; 6602199747
2020-03-04Deliryumun değerlendirilmesinde sık kullanılan ölçüm araçlarının incelenmesiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Erbay, Öznur; Girgin, Nermin Kelebek
2015-05-07Düşük-akım, düşük gradientli ciddi aort darlığı olan yaşlı hasta: transkateter aort kapak replasmanı (TAVİ) sonrası sol ventrikül sistolik disfonksiyonunun düzelmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Güngören, Fatih; Sağ, Saim; Özdemir, Bülent; Yeşilbursa, Dilek; Biçer, Murat; Kan, İrem İris; Girgin, Nermin Kelebek; Serdar, Osman Akın
2010-11-01The effect of nursing-implemented sedation on the duration of mechanical ventilation in the ICUUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-1510-0667; Yılmaz, Canan; Girgin, Nermin Kelebek; Özdemir, Nurdan; Kutlay, Oya; N-3608-2019; AAH-7250-2019; 56526391600; 55663009300; 57212543974; 6602199747
2008-05Intrathecal morphine in anesthesia for cesarean delivery: Dose-response relationship for combinations of low-dose intrathecal morphine and spinal bupivacaineUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-3019-581X; 0000-0002-6503-8232; Girgin, Nermin Kelebek; Gurbet, Alp; Türker, Gürkan; Aksu, Hale; Gülhan, Nevra; AAI-6642-2021; A-7994-2018; AAH-7250-2019; S-2847-2016; 55663009300; 7003400116; 16432662600; 7003400116; 6504394933
2001Intravenous immunoglobulin in adult varicella pneumonia complicated by acute respiratory distress syndromeÖzcan, Birgül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-3019-581X; 0000-0003-4820-2288; Tokat, O.; Girgin, Nermin Kelebek; Türker, Gürkan; Kahveci, Ferda; AAI-6642-2021; AAG-9356-2021
2011Kritik hastalarda nozokomiyal diyare insidansı ve risk faktörlerinin retrospektif incelenmesiGirgin, Nermin Kelebek; Özgür, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2023-03-24Kritik hastalarda sürekli renal replasman tedavisinde kullanılan rejyonel sitrat ve sistemik heparin antikoagülasyonunun etkinliği ve güvenliğinin karşılaştırılması: Retrospektif çalışmaKahveci, Ferda Şöhret; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı/Yoğun Bakım Bilim Dalı.; 0000-0002-8428-8245; 0000-0002-5882-1632; 0000-0001-8111-5958; Kaya, Pınar Küçükdemirci; Girgin, Nermin Kelebek; İşçimen, Remzi
2020Kritik hastanın radyodiagnostik tetkikler için transportu: Tedaviye etkileri, komplikasyonlar ve maliyetGirgin, Nermin Kelebek; Oğur, Suat Yılmaz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2022Lobektomi uygulanan akciğer kanserli hastalarda preoperatif nütrisyonel değerlendirmenin peroperatif ve postoperatif sürece etkisiGirgin, Nermin Kelebek; Akesen, Selcan; Eğilmez, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2018-10-05Outcomes of patients presenting with mild acute respiratory distress syndrome insights from the lung safe StudyBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Ceylan, İlkay; Girgin, Nermin Kelebek; AAH-7250-2019; 57200337923; 55663009300
2016-01-02A Retrospective evaluation of the incidence and risk factors of nosocomial diarrhea in critically ill adult patientsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0001-8111-5958; 0000-0003-4820-2288; Özgür, Mustafa; Girgin, Nermin Kelebek; Akalın, Halis; İşçimen, Remzi; Sınırtaş, Melda; Kahveci, Ferda; AAI-8104-2021; AAG-9356-2021; AAH-7250-2019; HKP-2533-2023; AAU-8952-2020; 55846946000; 55663009300; 57207553671; 16645821200; 6505818048; 6602405968
2015-12-29Santral venler yoluyla gerçekleştirilen kateterizasyon işlemlerinin retrospektif değerlendirilmesiKaraman, Emine Uzlaş; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Gören, Suna; Girgin, Nermin Kelebek; Efe, Esra Mercanoğlu; Şentürk, Sinem; Kıraç, Filiz; Moğol, Elif Başağan
2009-04-06Santral venöz kateterizasyon sonrası sağ atriumda ve pulmoner arter kateteri çevresinde trombüsKorfalı, Gülsen; Canbulat, Atilla; Gören, Suna; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Girgin, Nermin Kelebek; Saba, David
2014-01-23Teofilin zehirlenmesinde hemoperfüzyon: olgu sunumuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı/Yoğun Bakım Bilim Dalı.; Çalışkan, Gülbahar; Girgin, Nermin Kelebek; Uran, İsa; Gül, Bülent; İşçimen, Remzi; Kahveci, Ferda
2005-05-25Timolol göz damlasına bağlı kardiyak arrestUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Girgin, Nermin Kelebek; Yavaşçaoğlu, Belgin; Ilgaz, Özgen; Özcan, Berin