Browsing by Author Ezentaş, Rıdvan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2004-06-10Alt manifoldlarda transversallik şartı ve kesişim teorisiEzentaş, Rıdvan; Tezgör, Özge; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2017-06-02Altıncı sınıf matematik öğretim programının öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerinin gelişimine etkisiEzentaş, Rıdvan; Özbayar, Neslihan Çakan; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
-Altıncı sınıf öğrencilerine verilen matematik okuryazarlığı eğitiminin öğrencilerin matematik okuryazarlığı başarısına etkisiEzentaş, Rıdvan; Taşkın, Esra; Bursa Uludağ Üniversites/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2008Cebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisiEzentaş, Rıdvan; Çağdaşer, Başak Tuğba; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
1995Dupin hiperyüzeylerEzentaş, Rıdvan; Altunel, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2007İlköğretim 3. sınıf Matematik dersi programının yapısalcı öğrenme kuramına uygunluk bakımından değerlendirilmesiEzentaş, Rıdvan; Saracalıoğlu, Pınar Ülker; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Bölümü Anabilim Dalı.
-İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerinin gelişimiEzentaş, Rıdvan; Gülpek, Pınar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2009-05-11İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleriEzentaş, Rıdvan; Çelebioğlu, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı.
2014-09-02Kesir kavramına ilişkin bilgi oluşturma sürecinin incelenmesiEzentaş, Rıdvan; Çelebioğlu, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2018-11-30Meslek lisesi öğrencilerinin alanlarıyla ilgili mesleki matematik başarısını geliştirmeye yönelik Stem uygulamalarıEzentaş, Rıdvan; Özdemir, Hüseyin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
2017-12-27Onuncu sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik öğretim ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesiEzentaş, Rıdvan; Erşen, Zeynep Bahar; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2009-02-27Orantılı doğru parçaları ve benzer üçgenler ünitesinin geleneksel ve yapılandırmacı yaklaşım ile öğretiminin öğrenci başarısı açısından incelenmesiEzentaş, Rıdvan; Deniz, Esin Işık; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı.
2017-07-25Özel yetenekli çocuklarda matematiksel soyutlamaEzentaş, Rıdvan; İlgün, Şükrü; Şimşekler, Zeynep Han; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.