Browsing by Author Ertürk, Emin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-02-1019. yüzyıl Osmanlısında ticaret hukukundaki dönüşümün iktisadi ilişkilere yansımaları: Kurumsal bir analizErtürk, Emin; Alkan, Halime; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.; 0000-0002-0484-8434
200024 Ocak 1980 kararlarının Türk ekonomisi açısından fayda ve maliyeti (1980-88)Ertürk, Emin; Polat, Vedut; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Bilim Dalı.
1997Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden sapmanın fayda ve maliyetiErtürk, Emin; Özaksun, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
1999Avrupa Birliği`nde parasal bütünleşme sürecine Maastricht kriterleri çerçevesinde Türkiye`nin uyum sorunuErtürk, Emin; Ekiz, Naciye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
1984Banka firmaları piyasası: Mikroekonomik bir yaklaşımUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Ertürk, Emin
2020-07-10Doktriner durum ve tarihi gelişim açısından Yahudi ve Hristiyan geleneğinde faizErtürk, Emin; Sadım, Ayşe Akbaba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
1997Dokuma teknolojisinin durumu ve Türkiye'de dokuma makinaları imalat imkanlarıErtürk, Emin; Özaksun, Tülay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
2018-09-18Döviz kuru ve petrol fiyatlarının enflasyona yansıma karakteri: Türkiye örneğiErtürk, Emin; Çelik, Rümeysa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
1993Dış ticarette haksız rekabet ve haksız rekabete karşı korunma -Türkiye uygulaması- damping, anti damping sübvansiyon, telafi edici vergilerErtürk, Emin; Düztepe, Şerafettin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2022-01-18Faizsiz bankacılıkta performans ölçümü: Türk katılım bankalarının performansları üzerine ampirik bir incelemeErtürk, Emin; Bektaş, Selahattin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.; 0000-0001-6285-8318
2008-06-16Finansal krizler ve kriz yönetme politikaları: 1980 sonrası Türkiye örneğiErtürk, Emin; Samur, Cengiz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2011-11-01Finansal piyasalarda düzenleme: Uluslararası bankacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve Türk bankacılık sistemiErtürk, Emin; Tellioğlu, Tuğba; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı.
2019-06-17Göç hareketliliğinin E. Lee Kuramı perspektifinden yorumlanması: Türkiye örneğiErtürk, Emin; Akyıldız, İbrahim Ethem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
1985Gücün ekonomik analiziUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Ertürk, Emin
1997Gıda sanayiimizin ihracat potansiyeli ve gelişimine etki eden faktörlerErtürk, Emin; Kemer, O. Barbaros; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2020Hedge fonlar, sıcak para hareketleri ve para krizleri: Türkiye örneğiErtürk, Emin; Kasaboğlu, Güliz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2000Heterodoks iktisat okulları içinde kurumsalcıların yeri yöntem bilimsel bir tahlilErtürk, Emin; Yılmaz, Ferudun; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1998İhracatı finansman teknikleri ve Türkiye'deki uygulamaErtürk, Emin; Büyükkeskin, Şükriye Zerrin Aday; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
2008İktiadi psikoloji: Teori ve ihracatçı müteşebbis karar profili üzerinde bir uygulamaErtürk, Emin; Basılgan, Müslüm; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
2018-11-27Kalkınma planlarının mantığı ve uygulama etkinliği bakımından 1980 öncesi ve sonrasının mukayeseli bir analiziErtürk, Emin; Çinar, Volkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.