Browsing by Author Edizdoğan, Nihat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Amortismanların uygulama tekniği bakımından matrahına etkileriEdizdoğan, Nihat; Binici, Abdurrahman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2005Azerbaycan gelir vergisi ile Türk gelir vergisinin değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Bayragdarov, Nazim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1995Dünyada ve Türkiye'de serbest bölgeler ve uygulanan teşviklerEdizdoğan, Nihat; İlbeyi, Saruhan Özerk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2009Geçiş ekonomilerinde iktisadi ve mali istikrar sorunu (Arnavutluk örneği)Edizdoğan, Nihat; Qordja, Haxhire; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
2002Gümrük muafiyetleriEdizdoğan, Nihat; Doğan, Niyazi Sinan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1995İşletmelerin finansman kaynakları yaratmalarında vergilerin rolü ve önemiEdizdoğan, Nihat; Küner, Yeşim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1996Kurumlar vergisindeki istisna ve muafiyetlerin kurumlar vergisi tahsilatı üzerindeki etkileriEdizdoğan, Nihat; Keskin, N. Yeşim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2010Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye'deki uygulamanın değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Çildir, Melih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2001Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 2001 mali yılı bütçesinin değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Çapan, Ayşe Candan Çelik; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1999Teoride ve uygulamada enflasyon vergisi olgusu ve Türkiye`de 1990 sonrası maliye politikalarında enflasyon vergisinin etkisi ve değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Özker, Ahmet Niyazi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1994Teoride ve uygulamada gelirden alınan vergilerde vergi sığınaklarıEdizdoğan, Nihat; Giray, Filiz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2005Türk Vergi Hukukunda enflasyon düzeltmesi ve etkinliğiEdizdoğan, Nihat; Yurdakul, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1995Türkiye'de belediye hizmetlerinin finansmanında vergi dışı kaynaklar (Borçlanma üzerine inceleme)Edizdoğan, Nihat; Ekin, Müjdat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2009Türkiye'de dernek ve vakıfların vergilendirilmesinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Özdemir, Ahmet Furkan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
1996Türkiye'de finansal sistem ve iç borçlanma ile gerçekleştirilen devlet müdahalesinin ekonomik etkileriEdizdoğan, Nihat; Selen, Ufuk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2006Türkiye'de şahıs ve sermaye şirketlerinin vergisel açıdan karşılaştırılması ve değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Gümüş, Erhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1996Türkiye'de vergi adaleti açısından dolaylı vergilerEdizdoğan, Nihat; Sin, Sevil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2006Türkiye'de vergi aflarının sosyal ve ekonomik etkileriEdizdoğan, Nihat; Eker, Cemali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2003Türkiye'de vergi denetiminde etkinliğin sağlanmasında belge düzenine ilişkin sorunların değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Gümüş, Erhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1995Vergi hukukunda ispat ve delil sisteminin değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Yılmaz, Rengin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.