Browsing by Author Doğan, Ramazan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2001Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Bursa koşullarındaki adaptasyon ve stabilite yeteneklerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırmaAyçiçek, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.; Doğan, Ramazan
2018-02-08Bazı ileri makarnalık buğday (Triticum turgidum var. durum L.) genotiplerinin çimlenme döneminde tuz stresine tepkileriBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; 0000-0002-8271-1476; 0000-0002-1056-7911; 0000-0002-6057-5389; 0000-0002-2205-2501; Çiçek, Samet; Kilercioğlu, Barış; Doğan, Ramazan; Çarpıcı, Emine Budaklı
2015-03-06Bazı makarnalık buğday (Triticum turgidum L.) genotiplerinin çimlenme döneminde tuz stresine tepkileriUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Doğan, Ramazan; Çarpıcı, Emine Budaklı
2018-12-18Buğdayın üç gelişme döneminde farklı albit dozu uygulamalarının verim ve verim öğelerine etkisinin belirlenmesiDoğan, Ramazan; İnan, Büşra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2017-11-06Bursa ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı tritikale (X Triticosecale Witmack) genotiplerinde özellikler arası ilişkiler ve path analiziUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Çifci, Esra Aydoğan; Doğan, Ramazan
2017-12-07Bursa ekolojik koşullarında yulaf çeşitlerinin agronomik ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesiDoğan, Ramazan; Şener, Elif Özdener; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2004Bursa koşullarında geliştirilen makarnalık buğday hatlarının (Triticum turgidum var.durum L.) bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesiUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Doğan, Ramazan
2013Farklı azot dozlarının bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde tane verimi ve verim öğeleri üzerine etkileriDoğan, Ramazan; Şenyiğit, Emre; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2019-09-30Farklı ön bitki ve azot dozlarının at dişi mısır çeşidinde verim ve verim öğelerine etkileriDoğan, Ramazan; Çiçek, Samet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.; 0000-0002-1056-7911; 0000-0002-8271-1476
2014-05-26Farklı tritikale hatlarının verim ve verim öğelerinin belirlenmesiDoğan, Ramazan; Abilov, Ragim; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2005Pehlivan ekmeklik buğday (Triticum aest. var. aest. L.) çeşidinde ekim zamanı ve ekim sıklığı üzerine araştırmaKazan, Tennur; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Doğan, Ramazan
2003-11-06Pehlivan ekmeklik buğday (triticum aest. var. aest. l.) çeşidinde ekim zamanı ve ekim sıklığı üzerine araştırmalarDoğan, Ramazan; Kazan, Tennur; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
1994-02-25Tohum irilik ve miktarının Atilla-12 buğday çeşidinin ( T. aestivum var. aestivum L. ) ekonomik ve biyolojik verimine etkileriYürür, Nevzat; Doğan, Ramazan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2019-01-08Tritikalenin üç farklı gelişme döneminde uygulanan üç albit dozunun verim ve verim öğeleri üzerine etkisiDoğan, Ramazan; Emir, Orkunalp; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.