Browsing by Author Coşkun, Necdet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
19901,2,3,4 - tetrahidroizokinolin türevlerinin sentezleri ve bazı araürünlerin kimyasal özelliklerinin araştırılmasıSümengen, Doğan; Coşkun, Necdet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1992-04-121,2,3,4-tetrahidro-4-fenilizokinolin-3-on, fenili zokinolinyum, ... -imidazolin-N-oksid ve 5-6-dihidro-4H-1,2,5 oksadiojin bileşiklerinin sentezleri ve özelliklerinin araştırılması.Sümengen, Doğan; Coşkun, Necdet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
20051-sübstitüe tetrahidroizokinolinlerin sentezleri ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Tunçman, Selen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2004-10-154-Arilizokinolinyum perklorat'ların ve 4-arilizokinolin-1-on'ların sentezi ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Kızılkuşak, Yunus Tolga; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2019-11-15Amino asitler ile 1,4-disübstitüe imidazol bileşiklerinin sentezi ve bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesiCoşkun, Necdet; Gümeçoğlu, Nurşen; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı.; 0000-0002-9054-1585
2006-06-28Asiklik nitronların bazı dipolsevenlerle 1,3-dipolar halkakatılma reaksiyonlarının incelenmesiCoşkun, Necdet; Öztürk, Aylin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2019-09-19Bazı knoevenagel reaksiyon ürünlerinin eldesi ve hazır kalıplama bileşenlerinin (SMC) yüzey gerilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesiCoşkun, Necdet; Tez, Anıl; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.; 0000-0001-9702-8349
2012-07-24Bis-imidazol-Pd(II)-asetat komplekslerinin sentezi ve heck reaksiyonundaki uygulamalarıCoşkun, Necdet; Kaplan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2000-04-05Çeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesiCoşkun, Necdet; Berber, Sibel; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2008-11-18Halka-zincir-halka tautomerik dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Aksoy, Çağdaş; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1998-03-25İmidazooksadiazolon bileşiklerinin sentezleri ve kimyasal reaksiyonlarının araştırılmasıCoşkun, Necdet; İspir, Abdul Hamit; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2002İzositrik ve sitrik asitlerin kimyasal yoldan senteziCoşkun, Necdet; Er, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2018-02-02Kiral imidazolidin katalizörlerin tasarım ve senteziCoşkun, Necdet; Kargar, Arya; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı.
2004-06-29O-fenilkarbamoilhidroksilamin bileşiğinin sentezi bazı sentetik uygulamalarıCoşkun, Necdet; Parlar, Aydın; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2002Taxol yan zinciri olan fenilizoserin analoglarının sentezleriCoşkun, Necdet; Yılmaz, Bilal; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2002-10-23Uludağ'da yetişen Taxus Baccata'nın (porsuk ağacı) baccatin III açısından kimyasal bileşiminin incelenmesiCoşkun, Necdet; Yılmaz, Nevin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı.
2010Yeni imidazolyum türü n-heterosiklik karbenlerin sentezleri ve heck reaksiyonu ile bazı heterohalkalı bileşiklerin türevlendirilmelerindeki uygulamalarıCoşkun, Necdet; Çetin, Meliha; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.