Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
202224-37. gebelik haftaları arasında erken doğum tehdidi tanısıyla takip edilen gebelere uygulanan tedavi protokollerinin kıyaslanmasıDemir, Bilge Çetinkaya; Şenol, Sevgi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2019Akut fetal distres nedeniyle operatif doğum yaptırılan hastaların fetal monitorizasyon ile fetal umblikal arter kan gazı, apgar skorunun korelasyonun değerlendirilmesiDemir, Bilge Çetinkaya; Orhaner, Aylin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2021Anormal uterin kanama etiyolojisinde Lösemi İnhibitör Faktör’ün yeriÖzerkan, Kemal; Kaya, Ayşenur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2023Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında başlanan gebelik kaybı yönetim algoritmasının canlı doğum sonuçları üzerindeki etkisinin araştırılmasıUncu, Gürkan; Mesut, Ömer Çağatay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2019-09-20Complete measurement of the Λ electromagnetic form factorsBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Achasov, Mikhail N.; AAB-8105-2022; 7003450501
2019-12-02Does antenatal magnesium sulphate improve hearing function in premature newborns?Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.; 0000-0002-3129-334X; 0000-0002-7558-8166; 0000-0001-6845-9991; 0000-0001-5761-4757; 0000-0002-9685-956X; Kasapoğlu, Işıl; Çetinkaya, Bilge Demir; Altay, Mehmet Aral; Orhan, Adnan; Özkan, Hilal; Çakır, Salih Çağrı; Toker, Rabia tütüncü; Kasapoğlu, Fikret; Özerkan, Kemal; ABI-4540-2020; V-5292-2019; AAH-9834-2021; AAH-9791-2021; A-8779-2013; 55800494800; 36923039100; 53863297800; 56671094200; 16679325400; 57205555920; 55958250400; 56254721200; 6603345841
2019Doğum eylemi yönetiminde intrapartum ultrason değerlendirmeÖzerkan, Kemal; Gökalp, Tuğçe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2023Endometrioma tanılı hastalarda oksidatif stresin over rezervi üzerine etkisinin araştırılmasıKasapoğlu, Işıl; Göktürk, Gözde; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2020Endometrioma varlığında düşük over rezervinin PTEN-AKT-FOXO3 gen ekspresyonu ile olan ilişkisiUncu, Gürkan; Şen, Hamza Furkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2016Erken folı̇küler fazda kısa sürelı̇ oral estradı̇ol kullanımı ı̇le gnrh antagonı̇st sı̇kluslarının programlanmasıUncu, Gürkan; Aslan, Münir Kiper; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2023Gebeliğin 11-14 hafta arasında yapılan endoservikal uzunluk ölçümünün 2. trimester servikal kısalığı öngörme gücünün değerlendirilmesiDemir, Bilge Çetinkaya; Çelenk, Murat Deniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2021Gebelikte toksoplasma gondii serolojisi pozitif olan hastaların prevalansının belirlenmesi, gebelik takibi ve yenidoğan serolojik verilerinin retrospektif değerlendirilmesiDemir, Bilge Çetinkaya; Yürük, Oğuzhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2023Genel anestezi altında yapılan LEEP operasyonlarında ek servikal blokajın post operatif kanama ve ağrıya etkisiYalçın, Yakup; Uysal, Osman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Yok
2022HPV pozitif hastalarda servikal intraepitelyal neoplaziler ile vitamin seviyeleri arasındaki ilişkiYalçın, Yakup; Edebali, Aşkın Nurseli; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2020İntra uterin inseminasyon yapılacak açıklanamayan infertilite tanılı hastalarda diagnostik ofis H/S nin gebelik sonuçlarına etkisiKasapoğlu, Işıl; Mert, Sevde Nur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2022İnvitro fertilizasyon uygulanan polikistik over sendromu tanılı hastalarda, serum anti-müllerian hormon ve androjen düzeylerinin müllerian anomali sıklığı ve gebelik sonuçları üzerine etkisinin araştırılmasıUncu, Gürkan; Albayrak, Özge; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2022-07-20Kısa abstinens süresiyle ardışık ejakülasyonun sperm kromatin bütünlüğü ve antioksidan aktiviteye etkisiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; 0000-0003-3922-2009; 0000-0002-8332-7353; 0000-0002-1953-2475; 0000-0002-0338-8368; 0000-0002-9277-7735; 0000-0001-7660-8344; 0000-0001-8135-5468; Işıklar, Seda; Çakır, Cihan; Kaspoğlu, Işıl; Kuşpınar, Göktan; Aslan, Kiper; Uncu, Gürkan; Avcı, Berrin
2023Laparoskopik histerektomi hazırlığında lifsiz diyet ve lavman uygulamalarının karşılaştırılmasıÖzerkan, Kemal; Çakar, Meltem Koç; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2019-08-29Laparoskopik matür kistik teratom eksizyonu sonrası kistin büyüklüğü ile içerdiği farklı mezodermal ve ektodermal doku komponentleri arasındaki ilişkiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp - Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.; Orhan, Adnan; Kasapoğlu, Işıl; Arık, Şeyda; Atalay, Fatma Öz; Özerkan, Kemal; Demir, Bilge Çetinkaya; Şen, Hamza Furkan; Uncu, Gürkan
2023Ligamentum rotundum vaskülarizasyonunun ovaryan fonksiyonlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesiÖzerkan, Kemal; Çınar, Ceren; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.