Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-12-27Aile işletmelerinde sürdürülebilirlik ve Bursa ilinde bir araştırmaArsoy, Aylin Poroy; İbiş, Zeynep Ekim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2021-02-16Başarılı yöneticilik özelliklerine ilişkin algılanan cinsiyet kalıpyargılarının analizi: Kültürlerarası bir karşılaştırmaAltıntaş, Füsun Çınar; Ahmed, Fathia Ali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0003-2711-8976
2021-09-28Bilinçli farkındalığın iş tutumları ile arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin ve öz-düzenlemenin aracı rolüSaraç, Mehlika; Akdeniz, Hülya; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0002-8131-9560
2018-07-05Birey-örgüt uyumunun işe alım kararlarına ve işten ayrılma davranışa etkisi: Ampirik bir çalışmaMeydan, Bilçin; Aydın, Gözde; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2021-07-08Doktor-yöneticilerin yönetsel becerilerinin çalışanların iş tatmini üzerindeki etkileri: Sağlık işletmelerine yönelik bir araştırmaKaymaz, Kurtuluş; Ergüder, Merve Şengül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0002-9339-5253
2020-08-17Dönüşümsel liderliğin değişim yönetimine rolünü incelemeye yönelik bir saha araştırmasıÇiftçioğlu, Başak Aydem; Al-attas, Mohammed Saleh Abdullah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0003-3688-0671
2019-07-16Duygu durumlarının iş tatmini ve iş performansı ile olan ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırmaAltıntaş, Füsun Çınar; Bilgin, Tuğçe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2019-11-14Dışsal ödül beklentisinin öz kararlılık kuramı çerçevesinde motivasyona etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırmaAltıntaş, Füsun Çınar; Doğan, Aras; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2019-09-27Endüstri 4.0 uygulamalarına ilişkin algılar: Otomotiv ve tekstil sektörü üzerinde bir araştırmaÇiftçioğlu, Başak Aydem; Mutlu, Mecnun; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2019-06-27Firmaların sosyal sorumluluk projelerinin müşteri bağlılığı üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik bir çalışmaÇiftçioğlu, Başak Aydem; Sak, Emre; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2021-01-25Hibrit örgütler olarak sosyal girişimlerin analizi: Türkiye'den bir sosyal girişim örneğiMeydan, Bilçin; Yahyayev, Orkhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0001-8742-9878
2021-01-27Hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi, Azerbaycan bankacılık sektöründe bir saha çalışmasıÇiftçioğlu, B. Aydem; Hajiyeva, Sabina; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0003-1671-158X
2019-07-31İnsan kaynakları yönetiminde Y kuşağı çalışanlara ilişkin uygulamaların analizi: Bir saha çalışmasıÇiftçioğlu, Başak Aydem; Katırcıoğlu, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2020-02-17İş yerine gidiş ve dönüşün işten ayrılma niyetine etkisi: İş yaşam dengesinin aracılık rolüKaymaz, Kurtuluş; Alper, Elif Nur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2019-07-31Kurumsal itibarın bireylerin kurumda kalma davranışı üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir araştırmaÇiftçioğlu, Başak Aydem; Seren, Fatma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2019-05-23Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile işveren markası arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulamaÇiftçioğlu, Başak Aydem; Anbar, Deniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2020-12-15Kuşaklararası farklılıkların çalışma değerleri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırmaAltıntaş, Füsun Çınar; Binay, Miray Ece; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
2021-01-27Kültürel zekanın kültürlerarası uyum ve akademik performans üzerine etkisi : Uluslararası üniversite öğrencileri üzerinde bir uygulamaÇiftçioğlu, Başak Aydem; Astiningsih, Puji; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0003-1474-3262
2020-10-26Liderlik tarzının çalışan performansına etkisini belirlemeye yönelik bir araştırmaAltıntaş, Füsun Çınar; Moalim, Mohamed Abubakar; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0002-1267-477X
2019-05-15Örgütlerde kurumsal risk yönetimi uygulama düzeyinin öncülleri üzerine bir araştırmaEryılmaz, Mehmet; Şener, Mert Mehmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.