Browsing by Author Başkan, Emel Bülbül

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Atopik dermatit tedavisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Tunalı, Şükran; Başkan, Emel Bülbül
2008Eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu ve Stevens Johnson sendromu/toksik epidermal nekroliz overlap sendrom'da toll like reseptör polimorfizmiBaşkan, Emel Bülbül; Turan, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2017Kronik ürtiker ve/veya anjioödemli hastalarda hastalık şiddeti ile yaşam kalitesinin UAS7, AAS7, CU-Q2oL, AE-Q2oL anketleri ile değerlendirilmesiBaşkan, Emel Bülbül; Düğer, Emel Erünal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.
2011Kronik ürtikerde otolog serum deri testi ile bazofil CD63 ekspresyon düzeyinin karşılaştırılmasıBaşkan, Emel Bülbül; Yıldırım, Sevgül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2018Omalizumab tedavisi alan kronik ürtiker hastalarının tedavide kalımı ve tedavi yanıtını etkileyen faktörlerin belirlenmesiBaşkan, Emel Bülbül; Haşal, Eda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Orta şiddetli ve şiddetli psoriasis hastalarında biyolojik ilaç tedavilerinde kalım süresini etkileyen faktörlerin incelenmesiBaşkan, Emel Bülbül; Zorlu, Özge; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Orta-şiddetli psoriaziste klinik şiddet ile TH1, TH17, Th22 ve sitokinlerinin ilişkisiBaşkan, Emel Bülbül; Öz, Arife; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
2008Pediatrik Behçet hastalarının klinik ve demografik özellikleriToker, Semra Çıkman; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Sarıcaoğlu, Hayriye; Erdem, Hatice; Başkan, Emel Bülbül; Yücel, Ali; Tunalı, Şükran
2009Pemfigusta anti-desmoglein-1 ve anti-desmoglein-3 antikor serum düzeyleri ile direkt immünfloresan incelemelerin hastalık aktivitesi ve tedavi ile ilişkisiBaşkan, Emel Bülbül; Yılmaz, Mediha; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2014Psoriazis hastalarında klinik ve demografik özelliklere göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesiBaşkan, Emel Bülbül; Aydın, Yasemin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.
2009Pulse metilprednizolon tedavisi uygulanan alopesi hastalarında klinik yanıt ve rantes, MIG, IL-17, IL-8 ve eotaksin kemokinlerinin serum düzeylerinin incelenmesiBaşkan, Emel Bülbül; Öztürk, H. Zerrin Yazıcı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
2010Rozase ve sistemik lupus eritematozusa ait fasiyal telenjiektazilerin ayrımında siaskopik yöntemle deri kapiller yapılarının incelenmesiBaşkan, Emel Bülbül; Başar, Zübeyde; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Sık rastlanan pediatrik deri hastalıklarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Başkan, Emel Bülbül; Tunalı, Şükran