Browsing by Author Başal, Handan Asude

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-22Aile katılımı boyutu zenginleştirilmiş okulöncesi eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının ilkokula hazırbulunuşluk düzeyine etkisiBaşal, Handan Asude; Kahraman, Pınar Bağçeli; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2014-01-10Altı yaşındaki çocukların anne baba tutumları ile çoklu zeka alanları ve grup içi etkinlik düzeyleri arasındaki ilişkiBaşal, Handan Asude; Zeteroğlu, Elvan Şahin; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2013-12-27Annelerin kişisel değerleri ile beş-altı yaş çocuklarının değer kazanımları arasındaki ilişkilerBaşal, Handan Asude; Koç, Nuray; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
1998Annenin eğitim düzeyinin çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarının gelişimi üzerine etkisiBaşal, Handan Asude; Karasaraçoğlu, Nurunnisa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
2001-04-01Çocuklar için sınıf içi etkinlik ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliğiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Başal, Handan Asude
2009-08-31Eğitimde dramanın altı yaş çocuklarının dil gelişimleri üzerindeki etkisiBaşal, Handan Asude; Koç, Nuray; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Okulöncesi Eğitimi Bilim Dalı.
2018-04-13Elektronik hikâye kitaplarının farklı sosyo-ekonomik düzeyden gelen 4-6 yaş çocukların anlamlı kelime edinimleri üzerine etkisiBaşal, Handan Asude; Sarı, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı.
2005Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Taner, Meral; Başal, Handan Asude
2011-06-03Farklı sosyoekonomik düzeylerdeki 10-11 yaş çocuklarına uygulanan Empati Eğitim Programının saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisiBaşal, Handan Asude; Derman, Meral Taner; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2006Farklı ülkelerde okul öncesi öğrencilerine yönelik çevre eğitimiBaşal, Handan Asude; Akçay, İdil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2007Geçmiş yıllarda Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunlarıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Başal, Handan Asude
1999Grupla rehberlik ve psikolojik danışma uygulamasının üniversite giriş sınavı öncesi sınav kaygısı üzerindeki etkisiBaşal, Handan Asude; Akpınar, Müjgan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
2006İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin ana-baba tutumları ile okul başarıları ve sınıf içi etkinlik düzeylerinin karşılaştırılmasıBaşal, Handan Asude; Nimsi, Esra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
1996İlköğretim okullarının sekizinci sınıflarında rehberlik hizmeti alan öğrencilerle rehberlik hizmeti almayan öğrencilerin kendini kabul düzeylerinin karşılaştırılmasıBaşal, Handan Asude; Çetinkaya, Hakkı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
2008-07-08Köyde ve kentte yaşayan 7-8 yaş arası çocukların cinsiyet kalıp yargıları ve cinsiyetlerine bağlı oynadıkları oyun ve oyuncaklarBaşal, Handan Asude; Bağçeli, Pınar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2018-12-18Okul öncesi dönem çocuklarının farklılıklara saygı algılarının anne eğitim düzeyine göre incelenmesiSarı, Burcu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Bursa Uludağ Üniversitesi.; 0000-0002-4112-4339; 0000-0001-9951-0091; 0000-0003-2114-0400; 0000-0002-4985-5689; Başal, Handan Asude; Çelik, Merve; Şeker, Tuğba; Şahin, Merve
2017-08-15Okul öncesi dönemde matematik eğitimi: Öğretmenlerin görüşleri ve uygulamaları üzerine bir durum çalışmasıBaşal, Handan Asude; Koç, Demet; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2017-06-06Okul öncesi eğitimi öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri, öğretim elemanları ve uygulama okulu yöneticilerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleriUyar, Rabia Özen; Tabak, Dilek; Turan, Nursena; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü.; Başal, Handan Asude; Kahraman, Pınar Bağçeli
2009-06-16Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileriBaşal, Handan Asude; Gezgin, Nurdan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı.
2020-08-14Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına yönelik öz değerlendirme ve yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesiBaşal, Handan Asude; Altın, Gülden; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı.