Browsing by Author Alper, Yusuf

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2007-03-08Gelirin yeniden dağılımında bir araç olarak sosyal güvenlikAlper, Yusuf; Arabacı, Rabihan Yüksel; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1999Genel sağlık sigortası (Türkiye'de uygulanabilirliği)Alper, Yusuf; Özçatal, E. Özlem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2013Genel sağlık sigortasının özel sağlık hizmeti sunucularına ve hasta memnuniyetine olan etkileriAlper, Yusuf; Özmen, Sümeyye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1997İstihdam politikalarının oluşturulmasında İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun etkinliği 'Küreselleşme sürecinde istihdam kurumları'Alper, Yusuf; Fırat, Zerrin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
2006İş sağlığı ve güvenliği (İSG)'nin sağlanmasında işyeri İSG kurullarının etkinliğiAlper, Yusuf; Demir, Günnur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
1999İşyeri hekimliğiAlper, Yusuf; Yılmaz, Haydar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2015-08-04Kadınlara yönelik sosyal politikaların kadın işgücü ve katılımına etkisi: Bursa'da dul ve yetim aylığı alanlar üzerine bir uygulamaAlper, Yusuf; Sümer, Gözde; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
2012-05-22Norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da kamu görevlilerinin (4/1-c) sosyal güvenliğiAlper, Yusuf; Mestan, Münüse; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2009-12-17Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri yönetimiAlper, Yusuf; Smagulova, Lyazat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
1995Piyasa mekanizmasına sahip ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin organizasyonu (Avrupa Birliği örneği)Alper, Yusuf; Möminov, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1985Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirleriAlper, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2011Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da bağımsız çalışanların (4/B) sosyal güvenliğiAlper, Yusuf; Şahin, Damla; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2015-07-10Türkiye'de genel sağlık sigortası: Gelişimi, uygulanması ve sorunlarıAlper, Yusuf; Kızılova, Arif Türker; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2018-05-10Türkiye'de kamusal sosyal yardımların yapabilirlik yaklaşımı çerçevesinde etkinliği analizi: Bursa örneğiAlper, Yusuf; Özdemir, Mustafa Çağlar; Aca, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
1998Vakıf ststüsündeki sigorta sandıklarının Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri (işleyişi, sorunları ve çözüm önerileri)Alper, Yusuf; Çifcioğlu, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
1996Yurt dışındaki Türk işçilerine yönelik politikalar (Batı Avrupa ülkeleri örneği)Alper, Yusuf; Uslu, Rıdvan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.