Browsing by Author Acar, Yalçın

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
198724 ocak istikrar programı üzerineUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Acar, Yalçın
198170 sonrası uluslararası enflasyona Bretton - Woods sisteminin etkileriUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.; Acar, Yalçın
2007Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Türk sigorta sektörünün değerlendirilmesiAcar, Yalçın; Yiğit, Ezgi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1983Cumhuriyet idaresinin dervraldığı ekonominin genel durumuUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Acar, Yalçın
1997Gelişmekte olan ülkelerde teknolojik yeniliğin istihdama etkisiAcar, Yalçın; Demirtaş, Salim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
2004IMF ve Türkiye'de uygulanan istikrar programlarıAcar, Yalçın; Uğurtaş, Niger Etik; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1996Kalkınma-çevre ilişkileri ve sürdürülebilir kalkınma (Bandırma ve alt bölgesi açısından genel bir değerlendirme)Acar, Yalçın; Aydın, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Bilim Dalı.
1993Kalkınma-çevre ilişkisi ve sürdürülebilir kalkınma modeli: Türkiye açısından bir değerlendirmeAcar, Yalçın; Serel, Hicran; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1995Kayıt dışı ekonomi ve Türkiye'deki boyutuAcar, Yalçın; Karabulut, Erhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Bilim Dalı.
2004Küreselleşme sürecinde yükselen ekonomilerde bankacılık krizleri ve TürkiyeAcar, Yalçın; Vargelci, Emine; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
1997Nedenleri ve etkileriyle Türkiye'de iç borçlanma politikasıAcar, Yalçın; Arıkan, Ümit İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
2006Türkiye ekonomisinin gelişmesinde lojistiğin rolüAcar, Yalçın; Cenker, Gülben; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1997Türkiye'de 1980 sonrası dönemde uygulanan ihracatı teşvik politikaları ve sonuçlarıAcar, Yalçın; Seyhan, Aydın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Bilim Dalı.
1988Türkiye'de 70 sonrası enflasyonu ve nedenleri üzerineUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Acar, Yalçın
1994Türkiye'de dış borçlar sorunu ve dış borçların ekonomiye etkileriAcar, Yalçın; Günenç, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2004Türkiye'de enerji sektörü ve ekonomiye katkısıAcar, Yalçın; Gürşen, Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2003Türkiye'de kara ulaşım sistemi, yapısı, sorunları ve ekonomiye etkisiAcar, Yalçın; Güngör, Engin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
1999Uluslararası özel mali sermaye akımları ve gelişmekte olan ülkeler: Türkiye örneğiAcar, Yalçın; Eriş, Yaprak; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
1986Ülkemizde devlet girişimciliğine bir örnek: Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Acar, Yalçın
1987Ülkemizde KİT'ler ve özelleştirmeUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Acar, Yalçın