Browsing by Author Şahin, Şener

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-03-11Abbâsî sarayında bir oportünist şair: Ebû Dülâme (ö.161)Şahin, Şener; Cantürü, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-5159-6073
2018-06-05Abbâsî sarayının hazırcevap nedîmi: Ebü'l-'Aynâ (Hayatı-mizahçılığı-nükteleri)Şahin, Şener; Çakır, Muhammed Faruk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2019-08-29Afganistan’ın Faryab ili örneğinde klasik İslamî medreseler ve Arapça eğitimiŞahin, Şener; Esmail, Mohammad Aassef; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı.
2017-10-12'Avfî'nin Cevâmi'u'l-Hikâyât ve Levâmi'u'r-Rivâyât isimli eserinde mizahî karakterler ve anekdotik unsurlarŞahin, Şener; Uz, Emin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
1999Corci Zeydan`ın tarihi romancılığı ve Osmanlı İnkılabı adlı romanıKaraarslan, Nasuhi Ünal; Şahin, Şener; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2005Emin er-Reyhani ve Mehcer Edebiyatı'ndaki yeriYalar, Mehmet; Şahin, Şener; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belegatı Bilim Dalı.
2006Emîn er-Reyhânî’nin yazılarında tabiat temasıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Şahin, Şener
2023-08-10Klasik Arap edebiyatı ihvâniyât bahisleri çerçevesinde “dostluk” temasıŞahin, Şener; Ataman, Murat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-7049-3125
2020-10-27Klasik arap edebiyatında bir mizah ögesi olarak alem (özel isim), lakap ve künyelerUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-2499-7672; 0000-0002-8817-4771; Şahin, Şener; Kavak, Fadime
2018-02-22Klasik Arap edebiyatında bir mizah tekniği olarak kutsal metnin gücünden yararlanmaŞahin, Şener; Efil, Muhammed; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2023-03-03Klasik Arap edebiyatında nükte derleyiciliğinin ilk sistematik örneği: El-Ecvibetü’l-müskiteŞahin, Şener; Çakır, Muhammed Faruk; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-7831-5075
2022-03-28Klasik Arap Edebiyatında sıra dışı bir tema: Keyfe eṣbaḥte sorusuna verilen hikemî cevaplarBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü.; 0000-0002-7831-5075; 0000-0002-2499-7672; Çakır, Muhammed Faruk; Şahin, Şener
2023-06-09Klasik Arap mizahında çirkinlik ve fiziksel kusurlarŞahin, Şener; Dinçer, Şükrü; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-7040-4479
2009Klasik Arap nesrinde ‘hazırcevaplık’ olgusuUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Şahin, Şener
2022-10-14Klasik edeb kaynaklarında Sokrat'a nispet edilen anekdotik ve hikemi merviyyâtŞahin, Şener; Alioğlu, Bayan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0001-6678-2349
2009Klâsik Arap Edebiyatında ‘Sakîl tipi’ ve bu tip çevresinde oluşan edebiyatUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Taşdelen, Hasan; Şahin, Şener
2008Mecmau’l-emsâl’de yer alan ُلَعْفَأ veznindeki hayvan konulu deyim ve atasözleri üzerine bir incelemeUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Şahin, Şener
2022-08-12Bir mizah kaynağı olarak Ebû Hayyân et-Tevhîdî'nin Besâirü'l-Hükemâ ve Zehâirü'l-Kudemâ (el-Besâir ve'z-Zehâir) adlı eseriŞahin, Şener; Tan, Tuncay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-0874-9900
2017-12-28Bir mizah kaynağı olarak İbn 'âsım El-Endelüsî'nin Hadâiku'l-Ezâhir adlı eseri"Şahin, Şener; Dinçer, Şükrü; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2011Bir mizah unsuru olarak klasik Arap kaynaklarında ‘yellenme’ temasıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Şahin, Şener