Browsing by Author İrez, Gazi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2010A-kinazolin, a-imino oksimlerin ve bazı metal komplekslerinin elde edilmeleri; yapılarının ve özelliklerinin açıklanmasıİrez, Gazi; Mutlu, Hasene; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2007Alfa-iminooksimler ve bazı metallerle komplekslerinin elde edilmeleri ve yapılarının incelenmesiİrez, Gazi; Fındıkkaya, Neslihan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2013-04-24Amino, diaminoglioksim ligandlarının ve nikel komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonuİrez, Gazi; Pazarlı, Neslihan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2006Glioksim veya aminoglioksim türevlerinin sentezi ve bazı geçiş metali komplekslerinin incelenmesiİrez, Gazi; Bilgiçataç, Hikmet Nil; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
2009-08-11Oksimlerin ve α-karbonil oksimlerin indirgenmesi ile amin ve α-amino alkollerin elde edilmesi, elde edilen bu aminler ile iki yeni iminooksim ligantlarının ve bazı metal komplekslerinin sentezlenmesi, yapılarının aydınlatılmasıİrez, Gazi; Kaya, Yunus; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2011Skandiyum(III), İtriyum(III) ve Lantan(III)'ün karışık ligand komplekslerinin sulu ortamdaki kararlılıklarının incelenmesi ve yapılarının aydınlatılmasıİrez, Gazi; Çam, Tülay; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2011Yeni bazı α-iminooksim türevlerinin ve nikel(II), kobalt(III) komplekslerinin sentezi, yapılarının aydınlatılmasıİrez, Gazi; Şirikçi, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.