Browsing by Author Özkan, Muhlis

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-06-172013 fen bilimleri programının 2005 fen ve teknoloji programıyla çevre konuları açısından karşılaştırılmasıYücel, Elif Özata; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Özkan, Muhlis
2017-11-095E Modeline uygun olarak hazırlanan öğretim kılavuzuna ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.; Kılıçlı, Zeynep Özbudak; Özkan, Muhlis
2010-08-01Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretmen adaylarının biyoloji konularında hazırladıkları projelerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımları açısından değerlendirilmesi: Bursa İli örneğiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Özer, Dilek Zeren; Özkan, Muhlis
2016-05-10Bilim merkezinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisiÇığrık, Ersen; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özkan, Muhlis
2016-03-18Bilim merkezlerinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisiÖzkan, Muhlis; Çığrık, Ersen; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2011-04-01Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Göçmençelebi, Şirin İlkörücü; Özkan, Muhlis
2016-06-03Fen bilgisi öğretmen adaylarına tahmin-gözlem-açıklama (TGA) yöntemiyle biyolojik konu ve kavramların öğretiminin başarı, kalıcılık ve bilimsel süreç becerilerine etkisiÖzkan, Muhlis; Güngör, Sema Nur; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2015-02-19Fen bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin akademik başarısına etkisiÖzkan, Muhlis; Bilir, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2018-04-24Fen bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına etkisiBilir, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özkan, Muhlis
2016-06-03Fen bilimleri programında yer alan hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesinin öğretim tasarımı ve uygulanmasıÖzkan, Muhlis; Kılıçlı, Zeynep Özbudak; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2013-12-06Fen bilimleri programındaki ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve çevre sorunları konularının öğretim tasarımı ve uygulanmasıÖzkan, Muhlis; Yücel, Elif Özata; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2014-01-22Fen öğreniminde güçlük çekilen biyolojik kavramların yapılandırmacı yaklaşımla öğretimiÖzkan, Muhlis; Özcan, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2012-04-01Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin “canlılarda üreme ve gelişme” konusu hakkındaki görüşleriUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özer, Dilek Zeren; Özkan, Muhlis
2011-04-01Fen ve teknoloji öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin öğrenci tutumuna etkileri üzerine bir çalışmaUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Güngör, Sema Nur; Özkan, Muhlis
2011-07-15İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre konusunun işbirlikçi yöntemle işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisiÖzkan, Muhlis; Güngör, Sema Nur; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2012-03-13İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği.; Güngör, Sema Nur; Özkan, Muhlis
2010-04-01İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışmasıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü.; Göçmençelebi, Şirin İlkörücü; Özkan, Muhlis
2007-09-28İlköğretim Fen Bilgisi dersindeki maddedeki değişim ve enerji konusunun düzenlenmesi ve öğretimine yönelik program geliştirme üzerine bir çalışmaÖzkan, Muhlis; Çınar, Gamze Elif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2006-11-24İlköğretim Fen Bilgisi dersindeki maddenin iç yapısına yolculuk ünitesinin yeniden düzenlenmesi ve öğretim tasarımıÖzkan, Muhlis; Özdilek, Zehra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2005İlköğretim fen bilgisindeki üreme ve gelişme konusunun düzenlenmesi ve öğretimine yönelik program geliştirme üzerine bir çalışmaÖzkan, Muhlis; Zeren, Dilek; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.