Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-11-17Ekim öncesi tohuma uygulanan bazı kimyasalların ekmeklik buğday (Triticum aestivum var.aestivum L.) çeşitlerinin çimlenme özellikleri ve fide gelişimine etkileriUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Tüfekçi, Şerife; Yerlikaya, Duran Ümit; Polat, Pakize Özlem Kurt; Yağdı, Köksal
2013-10-17Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde farklı tavlama rutubeti ve sürelerinin kalite özellikleri üzerine etkileriKınabaş, Samet; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Yağdı, Köksal
2010-10-15Farklı bitki sıklıkları ve azot dozlarının silajlık mısırın stoma özellikleri üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Çarpıcı, Emine Budaklı; Çelik, Necmettin
2015-12-22Farklı ekim yoğunluğunun koçansız şeker mısırı silajlarının besleme değeri, silaj kalite özellikleri ve besin madde verimi üzerine etkisiKamalak, Adem; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Canbolat, Önder; Karasu, Abdullah; Bayram, Gamze; Filya, İsmail
2012-04-20Farklı gelişme dönemlerinde biçilen bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeşitlerinin ot, tohum ve ham protein verimlerinin belirlenmesiGün, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Uzun, Ayşen; Açıkgöz, Esvet
2008Farklı soya fasulyesi (Glycine max L. Merr.) hatlarının Bursa ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesiUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Sincik, Mehmet; Oral, H. Selçuk; Göksoy, A. Tanju; Turan, Z. Metin
2013-12-16Farklı tuz konsantrasyonlarının tritikale çeşitlerinin çimlenmesi üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Çifci, Esra Aydoğan; Kurt, P. Özlem; Yağdı, Köksal
2011-02-23Genetik kullanımı sınırlayıcı teknolojilerin olası etkileriUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Kurt, P. Özlem; Çifci, Esra Aydoğan; Yağdı, Köksal
2003Hibrid ayçiçeği genotiplerinde biyometrik varyasyonların değerlendirilmesi II. korelasyon ve path analizleriUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Göksoy, Abdurrahim Tanju; Turan, Zeki Metin
2006İzmir kekiğinde (Origanum onites L.) farklı sıklıkların bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesiUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Kaçar, Oya; Göksu, Erdinç; Azkan, Nedime
2003Kendilenmiş mısır (Zea mays indentata Sturt.) hatlarının yoklama melezlerinde, verim ve verim öğeleri bakımından heterosis ve kombinasyon yeteneği değerlerinin belirlenmesiBalcı, Arzu; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Turgut, İlhan; Duman, Ahmet
2006Kışlık ara ürün ve azotlu gübre uygulamalarının ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) verim ve önemli tarımsal özellikler üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Mustafa Kemal Paşa Meslek Yüksek Okulu.; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.; Karasu, Abdullah; Uzun, Ayşe; Öz, Mehmet; Başar, Haluk; Turgut, İlhan; Göksoy, A. Tanju; Açıkgöz, Esvet
2002Melez ayçiçeği (Helianthus annuus L.) performanslarının belirlenmesinde farklı kombinasyon kabiliyeti test yöntemlerinin kullanılması olanaklarıUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Göksoy, Abdurrahim Tanju; Turan, Zeki Metin
2004Mısırda (zea mays indentata Sturt.) kombinasyon yeteneği ve melez gücü üzerine araştırmalarDuman, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Turgut, İlhan
2003Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) line x tester analiz yöntemiyle uyum yeteneği etkilerinin ve heterosisin belirlenmesiUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Turgut, İlhan
2010Oğul otu (Melissa officinalis L.) yetiştiriciliğinde farklı bitki sıklıklarının bazı tarımsal özellikler üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Kaçar, Oya; Göksu, Erdinç; Azkan, Nedime
2006On kendilenmiş Atdişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) hattının diallel melezlerinde bazı tarımsal ve kalite özelliklerinin kalıtımıBalcı, Arzu; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Turgut, İlhan
2005Pehlivan ekmeklik buğday (Triticum aest. var. aest. L.) çeşidinde ekim zamanı ve ekim sıklığı üzerine araştırmaKazan, Tennur; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Doğan, Ramazan
2010The research of the combining ability of agronomic traits of bread wheat in F1 and F2 generationsUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Çiftçi, Esra Aydoğan; Yağdı, Köksal
2004Sarı kantaron’da (Hypericum perforatum L.) hiperisin ve üst drog herba verimi ile bazı morfolojik ve agronomik özellikler arasındaki ilişkilerUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Kaçar, Oya; Azkan, Nedime