Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 59 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1997Bilgi toplumuna geçiş sürecinde işgücü eğitimiBozkurt, Veysel; Özen, Serap; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2000Bozuk gelir dağılımı içinde eşel-mobil sisteminin uygulanabilirliği ve gelir dağılımında etkileriBaştaymaz, Tahir; Akpınar, Turgay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1997Çağdaş yerel yönetimlerde sosyal politikalarGüven, H. Sami; Kadıoğlu, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1997Çalışma yaşamında mesleki oryantasyon kavramının psiko-sosyal boyutu ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Keser, Aşkın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2002Çalışma yaşamındaki engellilerin iş doyumu ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Pamuk, Songül Pul; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2004Değişen işgücünün yapısı ve Arçelik örneğiTokol, Aysen; Kalın, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2000Deri sektöründeki işgücünün yapısal analizi ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Yıldırım, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2011-06-16DİSK örneğinde Türkiye'de sendika ve siyaset ilişkisiBaştaymaz, Tahir; Gezer, Gonca; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2008-08-27Emek piyasası perspektifinden mesleki eğitime bakış: Meslek lisesi öğrencilerinin piyasa algısı üzerine bir araştırma (Bursa örneği)Işığıçok, Özlem; Emirgil, Burak Faik; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2009Emeklilik sistemi ve sağlık hizmetleri açısından sosyal güvenlik reformunun değerlendirilmesiIşığıçok, Özlem; Seçginel, Ferhat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2004Ergenlerin çalışmaya yönelik tutumlarıBozkurt, Veysel; Kahraman, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2001Etkin liderlikte Nöro Linguistik Programlama'nın (NLP) önemiAytaç, Serpil; Yüksel, Rabihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2007-03-08Gelirin yeniden dağılımında bir araç olarak sosyal güvenlikAlper, Yusuf; Arabacı, Rabihan Yüksel; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1986Gelişmekte olan ülkelerde enformel sektörün nitelikleri ve önemi: İstihdam, gelir ve çevresel koşullarEkin, Nusret; Baştaymaz, M. Tahir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1998Genç işsizliği sorunu ve çözümleyici politikalar (Türkiye örneği)Baştaymaz, Tahir; Yıllar, Hakkı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1999Genel sağlık sigortası (Türkiye'de uygulanabilirliği)Alper, Yusuf; Özçatal, E. Özlem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2013Genel sağlık sigortasının özel sağlık hizmeti sunucularına ve hasta memnuniyetine olan etkileriAlper, Yusuf; Özmen, Sümeyye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2010-06-21Girişimci kadın ve erkeklerin başarı algısındaki farklılıklar: Küçük ölçekli işletmelerde Bursa ili örneğiKılkış, İlknur; Başol, Oğuz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2009-12-31Gönüllü sağlık örgütlerinde çatışma ve çatışma yönetimi: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne yönelik bir uygulamaAytaç, Serpil; Ertürk, Elvan Melek; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2014-06-05İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların yönetime katılması ve öneri sistemlerinin firmalara sağladığı katkılar üzerine farklı sektörlerden uygulama örneğiIşığıçok, Özlem; Galipoğlu, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.