Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 59 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Genel sağlık sigortasının özel sağlık hizmeti sunucularına ve hasta memnuniyetine olan etkileriAlper, Yusuf; Özmen, Sümeyye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2010-06-21Girişimci kadın ve erkeklerin başarı algısındaki farklılıklar: Küçük ölçekli işletmelerde Bursa ili örneğiKılkış, İlknur; Başol, Oğuz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2009-12-31Gönüllü sağlık örgütlerinde çatışma ve çatışma yönetimi: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne yönelik bir uygulamaAytaç, Serpil; Ertürk, Elvan Melek; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2014-06-05İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların yönetime katılması ve öneri sistemlerinin firmalara sağladığı katkılar üzerine farklı sektörlerden uygulama örneğiIşığıçok, Özlem; Galipoğlu, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2000İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve bankacılık sektöründe bir hizmetiçi eğitim uygulamasıBozkurt, Veysel; Batlakoğlu, Aynur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1997İnsan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitim ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Kurtaran, İrfan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2009İşletmelerde sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesine ilişkin bir örnek incelemeIşığıçok, Özlem; Özgün, Aslı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2015-07-08İşletmelerdeki rol belirsizliği algısının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisiAytaç, Serpil; Uzaslan, N. Tufan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2002İşsizlik sigortasının Türkiye'de uygulanabilirliğiKılkış, İlknur; Tamcı, Yakup Kadri; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1999İşyeri hekimliğiAlper, Yusuf; Yılmaz, Haydar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2007İşyerinde istismar davranışlarının psiko-sosyal boyutu ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Yıldız, Selver; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1998Kalite çemberine karşı sendikaların tavrı ve Türkiye örneğiTokol, Aysen; Türkan, Özay Umut; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2006Kamu çalışanları sendikaları; Sağlık hizmetlerinde çalışanların sendikalaşması üzerine alan araştırmasıTokol, Aysen; İpek, Zuhal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1994Kamu personeli seçiminde subjektif davranma ve etkileriDereli, Toker; Özgöçen, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1996Kamu sektöründe personel istihdamı, belediyeler, sorunlar, önerilerBaştaymaz, Tahir; Eraslan, Alaattin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2001Kişilik ve meslek seçimi arasındaki ilişki ve bir uygulamaAytaç, Serpil; Yıldız, Selver; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2000Küresel rekabet içinde insan kaynakları yönetimiBaştaymaz, Tahir; Sağlam, Özden; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2003Meslek etiği ve sağlık sektöründe doktorlar üzerine bir uygulamaBozkurt, Veysel; Şahin, Songül Aktürk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2004Neo-liberal ekonomi düzeninin emeğe yansımalarıBaştaymaz, Tahir; Lafcı, Ayhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2012-05-22Norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da kamu görevlilerinin (4/1-c) sosyal güvenliğiAlper, Yusuf; Mestan, Münüse; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.