Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9884
Title: 135/313 nolu şer'iye siciline göre (1135/1722-1213/1798) yıllarında Amid (Diyarbakır) sancağında sosyal ve ekonomik durum
Other Titles: Social and economic situation in Amid (Diyarbakır) sanjak in the years of 1135 / 1722-1213 / 1798 according to the registration number 135/313
Authors: Çetin, Osman
Yıldız, Abdulvahap
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.
Keywords: 18. yüzyıl
Diyarbakır
Ekonomik durum
Osmanlı Devleti
Osmanlı Dönemi
Sosyal hayat
Şeriye sicilleri
18. century
Economic situation
Ottoman State
Ottoman Period
Social life
Court registers
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, A. (1994). 135/313 nolu şer'iye siciline göre (1135/1722-1213/1798) yıllarında Amid (Diyarbakır) sancağında sosyal ve ekonomik durum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9884
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
036855.pdf4.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons