Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9732
Title: Bursa şartlarında bazı çok yıllık ve tek yıllık buğdaygil yembitkilerinin ot verimi ve kalitesi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on herb yield and quality of some perennial and one-year fennel forage crops in Bursa conditions
Authors: Açıkgöz, Esvet
Başbuğ, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Fodder plants
Verim
Yield
Quality
Kalite
Yem bitkileri
Issue Date: Sep-1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başbuğ, S. (1990). Bursa şartlarında bazı çok yıllık ve tek yıllık buğdaygil yembitkilerinin ot verimi ve kalitesi üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: This research work was carried out in 1988-1989 in order to find out hay yield and its quality of some perennial and annual grass species and to determine the most suitable cultivars fom BL5a region. Seven perennial and three annual cultivars were used in this study. Green forage and hay yields and protein content of the cultivars were noted in this study. In the establishment year perennial cultivars gave 2-3 cuts while annuals gave ó cuts. In perennial grasses, perennial ryegrass (Lolium perenne). Cv.'s <<Bastion and Morennes tall fescue (Festuca arundinacea) CV. <<Mistral and Orchardgrass Dactylis Clomerata. V. <<Mobite and in annuals Italian for year ass (Lolium multiflorum) CV. Multimo showed better performance in forage, hay yield and protein content.
Bu araştırma, Bursa şartlarında bazı cok yıllık ve tek yıllık buğdaygil yem bitkilerinin ot verimi ve kalitesini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmalar, Uludağ üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1988-1989 yıllarında yürütülmüştür. Demede yedi çok yıllık ve üç tek yıllık çeşit kullanılmıştır. Araştırmada çeştlerin yeşil ot, kuru ot ve protein verimleri saptanmıştır. İlk ekim yılında çok yıllık çeşitlerden 2-3, tek yıllık italyan çiminden 6 biçim alınmıştır. Bursa ekolojik koşullarında çok yıllık çeşitlerden <<Bastion>> ingiliz çimi (Lolium perenne), <<Morenne>> ingiliz çimi (Lolium perenne), <<Mistral>> italyan çimi (Lolium Multiflorum) çeşitlerinin yeşil ve kuru ot verimi ile protein verimi yönünden üstün oldukları görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9732
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010197.pdf
  Until 2099-12-31
1.56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons