Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/969
Title: Hadis ilminde sülâsiyyât geleneği ve Muhammed Şâh Balıkesirî'nin "Şerhun Alâ Sülâsiyyâti'l-Buhârî" isimli eserinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of sülâsi̇yyât tradition in the district of hadi̇th and the works of "Şerhun Alâ Sülâsi̇yyâti̇'l-Bukhâri̇ of Muhammed Şâh Balikesi̇rî"
Authors: Gül, Mutlu
Divani, Muhammet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Sülâsiyyât
Gelenek
Muhammed Şâh
İsnad
Sülâsiyyât
Tradition
Muhammad Şah
Isnad
Issue Date: 17-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Divani, M. (2019). Hadis ilminde sülâsiyyât geleneği ve Muhammed Şâh Balıkesirî'nin "Şerhun Alâ Sülâsiyyâti'l-Buhârî" isimli eserinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin konusunu "Hadis İlminde Sülâsiyyât Geleneği ve Muhammed Şâh Balıkesirî'nin Şerhun alâ Sülâsiyyâti'l-Buhârî Adlı Eserinin İncelenmesi" oluşturmaktadır. İsnad ile alakalı olan bu çalışmada Sülâsiyyât Geleneği'nin oluşumu ve gelişimi incelenecektir. Sülâsiyyât alanında yazılan eserler tanıtılacaktır. Aynı zamanda Muahmmed Şâh Balıkesirî'nin hayatı ve yazmış olduğu eseri hakkında bilgi verilmektedir. Çalışma bir giriş, iki bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Girişte konun önemine, amacına ve konusuna değinilmiştir. Birinci bölümde Sülâsiyyât Geleneği'nin oluşumu, gelişimi ve bu gelenek alanında ortaya çıkan literatürtanıtılmaya çalışıldı. Çalışmamızın son kısmında ise müellif ve eserin tanıtılmaktadır.
The subject of this thesis is Ad The Analysis of the Sülâsiyyât Tradition in the Hadith and the Study of Muhammed Şah Balıkesirî Şerhun alâ Sülâsiyyâti'l-Bukhârî. In this study related to Isnad, the formation and development of Sülâsiyyât Tradition will be examined. Artifacts written in the Sülâsiyyat area will be introduced. At the same time, information is given about Muahmmed Şah Balıkesirî life and his work. The study consists of an introduction, two parts and conclusion sections. In the introduction, the importance, purpose and the subject of the subject are mentioned. In the first part, the formation and development of Sülâsiyyât Tradition and the literature that emerged in this tradition were introduced. In the last part of the study, the author and his work are introduced.
URI: http://hdl.handle.net/11452/969
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
537920.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons