Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9238
Title: İgnatiy Yulianoviç Kraçkovskiy'nin hayatı, eserleri ve İslam tarihine dair görüşleri
Other Titles: The life of İgnaty Yulianovich Krachkovskiy, his works and views on Islamic history
Authors: Maydaer, Saadet
Gaynutdinova, Alina
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: İ. Y. Kraçkovskiy
Rus oryantalizmi
Rus oryantalistleri
İslam tarihi
I. Y. Krachkovsky
Russian orientalism
Russian orientalists
Islamic
Issue Date: 31-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gaynutdinova, A. (2013). İgnatiy Yulianoviç Kraçkovskiy'nin hayatı, eserleri ve İslam Tarihine dair görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada İ. Y. Kraçkovskiynin biyografisi, çalışmaları, etkilendiği dini, siyasi, sosyal ve fikri tesirler değerlendirilmiştir. Bununla birlikte onun, İslama ve İslam Tarihine yönelik görüşleri incelenmiştir. Ayrıca Rus oryantalizmi ve İ. Y. Kraçkovskiynin Rus oryantalizmindeki yeri araştırılmıştır. Onun Sovyet döneminde yapılan çalışmalarda bulunan etkisinin ortaya konmasına özen gösterilmiştir. Bu çalışmada İ. Y. Kraçkovskiynin soyu ve onun Dünya Savaşlarında geçirdiği hadiseler hakkında bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte onun öğrencileri hakkında bilgiler de bulunmaktadır. Ayrıca İ. Y. Kraçkovskiynin çalışmaları ve tercüme faaliyetleri incelenmiştir. Bu çalışmada, İslam dinine ve tarihine ağırlık verilmiştir. Dolayısıyla bu yönlerden araştırma yapılıp İ. Y. Kraçkovskiynin görüşlerinin ortaya çıkarılmasına çaba gösterilmiştir. Böylece onun Rus oryantalizmindeki rolü ile birlikte İslam Tarihindeki hadiseleri okuyuşu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Netice itibarıyla Rusyada Sovyet döneminde, 1883-1951 yılları arasında, yaşayan İ.Y. Kraçkovskiynin, bir Rus oryantalisti olarak İslam Tarihi hakkındaki objektif görüşleri incelenmiştir. O, diğer Rus oryantalistlerden farklı olarak, görüşleri İslam dini ile uyuşmadığında, hiçbir zaman kendi görüşlerini empoze etme yolunu tercih etmemiştir. Araştırmamızın sonuç kısmında genel bir değerlendirilme yapılmıştır.
In this research we evaluated I. Y. Krachkovskys biography, his works, the religion he was influenced by, as well as political, social and other factors which influenced his thoughts. Along with this we analyzed his opinions about Islam and Islamic history. We also attached a big importance to researches about Russian Orientalism, Krachkovskys place in Russian orientalism, and his works and researches made during The Soviet Period. Also, in this research we gave some information about Krachkovsky?s kin and events he has been through during both World Wars. We also tried to give some information about his students and his works made not only as a scientist who study Islam, but as a translator as well. Along with all the information which was given in this research we highlighted aspects related with Krachkovskys studies in Islam and Islamic History and, by analyzing them, we tried to reveal his views and opinions about this field of study. This way, along with the role of Krachkovsky in Russian orientalism we evaluated his thoughts on events in Islamic History. As a result, we analyzed objective views of Islamic History of I. Y. Krachkovsky, the views of Soviet Russias orientalist which lived between 1883-1951. The main difference of Krachkovsky from other Russian orientalists was the fact that he has never included his subjective views into his works. Even though some of his views were not the same as in Islamic religion, he never tried to impose them on others. In the concluding part of our research we made a total analysis of the topic.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9238
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354602.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons