Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8967
Title: Omega aşı yöntemi ile gül fidanı yetiştiriciliği üzerinde bir araştırma
Other Titles: A research on the growing of rose-plant with the method of omega graft
Authors: Mengüç, Ahmet
Afacan, A. Berrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Aşılama-bitki
Güller
Omega aşı yöntemi
Süs bitkileri
Grafting
Roses
Omega graft method
Ornamental plants
Issue Date: 30-Mar-1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Afacan, A. B. (1990). Omega aşı yöntemi ile gül fidanı yetiştiriciliği üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gülde generatif (tohum ile) ve vejetatif olmak üzere başlıca iki çoğaltım yöntemi bulunmaktadır. Sera güllerinde vejetatif üretim, yumuşak odun veya odun çelikleri, daldırma veya kök sürgünleriyle yapılmaktadır. En yaygın olarak uygulananı T göz aşısı ile üretimdir. Denemede kalem aşısının çeşitleri olan Dilcikli İngiliz aşısı ile makinayla yapılan omega aşı (Ω) yöntemi uygulanmıştır. Anaç ve kalemi omega şeklinde kesip birbirine bir hamlede kaynaştırma işlemine omega aşı adı verilir. Aşılarda eşit kalınlıktaki anaç ve kalemler kullanıImakta, böylece kalem ile anaç geniş bir yüzeyde çakıştırılarak aşının kaynaşması sağlanmaktadır. Denemede kalem olarak kullanılan "Baccara" varyetesi hybrit-tea güllerinden olup R.gallica ve R. chinensis' in melezlemesinden elde edilen bir kültür formudur. Anaç olarak ise R.multiflora çelikleri kullanılmıştır. 10-15 cm uzunluğunda ve 6-8 mm çapında alınan anaç ve kalemler hazırlandıktan sonra IBA uygulaması yapılmış aşı yeri parafin veya aşı bantı ile sarılarak aşılı çelikler sera ortamında 4 hafta boyunca katlamaya tabi tutulmuşlardır. Yapılan denemenin sonucunda omega ve Dilcikli Ingiliz aşısı arasında ya pilan mukayesede Dilcikli İngiliz aşısı % 60'lık başarı sağlarken omega aşısında ise bu oran 46 olmuştur. 5000 ppm lik IBA wygulamasında ise en iyi sonuç % 82 lle anaç + kaleme yapılan uygulama vermiştir. Bu uygulamalar içinde ise Dilcikli İngiliz aşısında başarı oranı % 87 ile tüm muameleler içerisinde en başarılı sonucu verirken, onu % 77 ile omega aşıda anaç + kalem uygulaması takip etmiştir. Yamanlarda ise şubat ve Temmuz ayında yapılan denemelerde materyalin ezilmesinden dolayı başarı sağlanamamış, Aralık ayında ise başarı sağlanabilmiştir.
There are mainly two methods, vegetative and generative in the production of rose. Vegetative production is subdivided into softwood cutting, voody cuttings, layering and suckers in greenhouse roses. The most common production method is T-budding. In our experiment we used a method called stenting which is a kind of cutting-grofts and is made by machines. Cutting the stocks and the cuttings in omega (Ω) shape and combining prucedure is called stenting. In stenting the stocks and scions must be in equal thickness in order to provide the best union of stook and cuttings. In the experiment we used "Baccara" variety, one of the hybrid-tea roses. for the cutting and it is obtained by crossing Rogallica and R. chinensis. We used Romultiflora cuttings as the stocks, After preparing 10-15 cm long and 6-8 mm diameter stocks an scions IBA applied, and then parafin is applied to the out faces. The cuttings are planted in the green houses is 25-28°C and % 95 relative humidity under mist-propogation following four weeks of stratification. As a result of the trial whip and tongue graft gave 60 % success compaired to 46 success with omega graft. The best result by 5000 ppm IBA treatment was obtained as 82% with the application on both root-stock and scion. Among all Icoe es these applications, whip and tongue graft gave the most successful result as 87% followed by the treatment with IBA of root-stock+scion in omega graft as 77 When the tines of application considered, trials in February and July couldn't be successful due to crush of the material where as application in December ave successful results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8967
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009349.pdf
  Until 2099-12-31
3.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons