Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8879
Title: Namaz vakitleri ve namazların Cem'i (birleştirilmesi)
Other Titles: Times of pray and combination of Salat
Authors: Döndüren, Hamdi
Memiş, Osman
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Namaz
Prayer
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Memiş, O. (2005). Namaz vakitleri ve namazların Cem'i (birleştirilmesi). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez, bir giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, namaz hakkında temel bilgiler verilmiştir.Birinci bölümde, namaz vakitleri konusu, Kuran, sünnet ve mezhepler ışığında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Özellikle tezin Kuran'ı ilgilendiren bölümünde ana tefsir kaynaklarından mümkün mertebe istifade edilmiştir. Hadisleri incelerkense dokuz ana hadis kitabı baz alınmıştır.Konunun mezhepler açısından ele alınmasında ise; farz, vacip ve sünnet namazların vakitleri tek tek belirtilmiştir. Konuyla alakalı olarak, her bir mezhebe ait bir kaç temel kaynaktan yararlanılmıştır.Tezin ikinci bölümünü teşkil eden `namazların birleştirilme' konusu incelenirken de aynı yöntem takip edilmiştir. Bu bölümde özellikle hadislerin tekrarlarından kaçınılmış, bunun yerine hadislerle ilgili yorumlara ve mezheplerin görüşlerine yer verilmiştir.
This thesis has an entrance and two main chapters. In the entrance, is given somefundemental information about the basics of pray (Salat).In the first chapter, times of pray (Salat) were studied in detail in the light ofQuran, Hadith and the Islamic Sects, especially, referring main references ofinterpretation of Quran as much as possible. As for the studying the hadiths, nine hadithbooks was regarded.Times of prays (which are fard, vacib and sunne) have been determined, one byone, according to the five sects of Islam. While studying this chapter, for each sect,certain fundemental sources were used.In the second and last chapter, the matter of the combination of salat (cem-i salat)was searched in the same method. However, it was avoided to repeat the hadiths asmuch as possible.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8879
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188296.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons