Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8699
Title: F. W. Schelling' de felsefe ve sanat ilişkisi
Other Titles: The relation between philosophy and art in F. W. Schelling
Authors: Evren, Işık
Uçar, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Schelling
Sanat
Felsefe
Mutlak
İdealizm
Romantizm
Art
Philosophy
Absolute
Idealism
Romanticism
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçar, Ö. (2010). F. W. Schelling' de felsefe ve sanat ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: F.W.J. Schelling (1775-1854) Alman İdealist geleneğinin en önemli filozoflarından biridir. Schelling birçok filozoftan (özellikle Spinoza, Kant ve Fichte'den) etkilenmiştir, diğer taraftan yine birçok düşünceye etki etmektedir. Schelling'in felsefe ve sanat hakkındaki düşünceleri Alman İdealist ve Erken Alman Romantik felsefelerini anlamak için anahtar bir öneme sahiptir. Schelling'in felsefesi alışılmış bir biçimde Alman İdealist Felsefesi içinde konumlandırılır. Ancak Schelling'in felsefesi bu konumlandırma ile sınırlanamaz. Çünkü O'nun felsefesi Erken Alman romantikleri ile ilişkisinde de kaynak bulmaktadır. Schelling'in felsefesi, bu çalışmada öne sürüldüğü gibi, daha geniş bir çevreyi etkilemiştir. Schelling'in çalışmaları, felsefede sanatın rolüne ilişkin değerlendirmeler içinde bir doruk noktasını imlemektedir. Kant'tan başlayarak Schelling, Nietzsche, Heidegger ve Adorno'ya uzanan düşünce hattında sanat benzersiz bir alan olarak görülmüştür. Bu çalışma, Schelling'in felsefesinde sanatın önemini ve sanat hakkındaki düşüncelerinin öncülleri ve ardıllarıyla etkileşimini göstermeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada özellikle Schelling'in sanat felsefesine olan katkısı gösterilmeye çalışılmıştır.
F.W.J. Schelling (1775-1854) is one of the greatest philosophers of German Idealist Philosophy. Schelling was influenced from any philosophers (especially Spinoza, Kant and J.G. Fichte), on the other hand he has been influencing to many ideas. Schellings thoughts about philosophy and art have a key importance to understand the German Idealist and German Romantic Philosophy. Schellings Philosophy is placed as traditional in German Idealist Philosophy. In this work it is argued that, Schellings philosophy has influence on a more extensive environment.The writings of Schelling, mark the peak in the estimation of arts role for philosophy. In a line of thought beginning in Kant and continuing on through Schelling, Nietzsche, Heidegger, and Adorno, art is seen as the unique sphere. The present study intends to show that the importance of art in Schellings philosopy and the interaction with antecedents and successors of his idea about art. My concern here is particularly Schellings contribution to philosophy of art.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8699
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311065.pdf696.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons