Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8555
Başlık: Yenidoğan sarılıklarında etyolojik nedenlerin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of etiological causes in newborn jaundice
Yazarlar: Toplu, Celal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Child health and diseases
Bebek-yenidoğmuş
Infant-newborn
Sarılık
Jaundice
Yayın Tarihi: 1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Toplu, C. (1992). Yenidoğan sarılıklarında etyolojik nedenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Yenidoğan sarılığı, çocuk hekiminin çok sık olarak karşılaştığı problemler arasında bulunmaktadır. Kliniğimize sarılık nedeni ile yatırılan ya da başka nedenlerle yatırılıp da sarılık görülen bebeklerde, bunun nedenlerini belirlemek için bu çalışmayı planladık. Çalışmamızda 77’si erkek,42’si kız 119 sarılıklı bebek incelendi. Olguların 29*unda (%24) fizyolojik sarılık, 12’sinde-<%10) ABO uyuşmazlığı, 5’inde(%4) Rh uyuşmazlığı, 13*ünde (%11) sepsis, 18* inde(%15) muhtemel sepsis düşünüldü. Olgulardan 15*inde(5il3) sarılık prematüreliğe ve düşük doğum ağırlığına bağlandı. Bir olguda JeJunal atrezi olduğu tesbit edildi. Bir olgu diabetik anne çocuğu tanısı aldı. Olgulardan 25*İnde (%21) sarılık nedeni saptanamadı. Çalışmamızda sarılık nedeninin saptanamadıgı olguların bir kısmında; oksitosin ile indüksiyonun, sarılık nedeni olabileceği düşünüldü. Sarılık nedeni saptanamayan 25 olgudan 9 olgu oksitosin ile indüksiyon yapılmış annelerden doğmuştu. Sarılık nedeni saptanamayan olgulardan 10 olguda indüksiyon anamnezi yoktu, 6 olgunun indüksiyon alıp almadıkları belirlenemedi. Ayrıca sarılık nedeninin belirlenemediği olgularda rol oynayan etken veya etkenlerin hemolitik olmadığını tesbit ettik. Olgulardan 5’inde(%4) başvuru sırasında kernikterusun klinik bulguları vardı. Bu 5 olgu da sepsis ve muhtemel sepsis grubundan idi. Bu iki gruptaki olgulara sefotaksim ve amikasin başlandı. Sepsis grubundan 2 olgu eksitus oldu. Olgulardan ll*ine(%9) kan değişimi yapıldı. Bilirubin düzeyi fototerapi sınırındaki olgulara fototerapi uygulandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8555
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
022552.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.39 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons