Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7826
Title: Toplam kalite yaklaşımında performans yönetim sistemi
Other Titles: Performance management system in total quality approach
Authors: Tüz, Melek
Özcan, Gürsel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Performans değerlendirme
Performans yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Yönetim
Performance evaluation
Performance management
Total quality management
Management
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, G. (1998). Toplam kalite yaklaşımında performans yönetim sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Toplam Kalite Yönetimini başarıyla uygulamak isteyen örgütler, insana ve insan kaynaklan yönetimine önem vermektedirler. İnsan kaynaklan yönetimindeki en tartışmalı konulardan birisi Performans Değerlendirmeleridir. Performans Değerlendirmesini vazgeçilmez kılan şey, bir kuruluşta işlerin iyi gidip gitmediğinin nesnel bir ölçüsü olarak, o kuruluşta çalışanların iş performansı üzerinde odaklanmasıdır. Performans Değerlendirmesi sürecinin samimi ve dürüst bir iletişime dayanması gerektiği açıktır. Yönetim ihtiyaçlarını, görevlerini ve amaçlarını açıkça bildirmeli, çalışanlarda bir işin en iyi nasıl yapılacağına ilişkin kendi görüşlerini ortaya koymalıdır. Çalışanların saptanan hedefleri izleyebilmesi için, işlerin nasıl yapılacağı ve performans kriterleri yönetim tarafından açıkça ifade edilmelidir. Performans Değerlendirmeleri, iyi düzenlenmiş bir insan kaynaklan yönetiminin önemli bir bileşenidir. Çalışanların performanslarına ilişkin kararlar insan kaynaklan yönetimi sisteminin diğer bölümlerini de etkiler. Ücret politikası, kariyer planlama, mesleki gelişim, işe alma kriterleri ve eğitim performans değerlendirmesinin etkilediği alanlardan birkaçıdır. Her organizasyonun kendine ait kültürü, vizyonu, misyonu, değerleri ve hedefleri vardır. Mükemmel Performans Değerlendirme Sistemi ya da yöntemi diye bir şey yoktur. Performans Değerlendirmesi, uygulandığı durumun özgül koşullan dikkate alınarak yapıldığında çok daha etkili olmaktadır. Bu sebeple tek bir Performans Yönetim sistemi yoktur. Şirketler kendi organizasyonel yapılarını, vizyon, misyon ve kültürlerini göz önüne alarak kendilerine özgü Performans Yönetim Sistemleri oluşturabilir ve uygulayabilirler.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7826
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074279.pdf
  Until 2099-12-31
10.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons