Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7483
Başlık: Development of collocational competence in a second language
Diğer Başlıklar: Yabancı dilde eşdizimlilik yetisinin gelişimi
Yazarlar: Öztürk, Meral
Eker, Sinem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Cümle yapısı
İngilizce
Sentence structure
Kelime dağarcığı
Vocabulary
Söz dizim
Syntax
Yabancı dil öğretimi
Foreign language teaching
English
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eker, S. (2001). Development of collocational competence in a second language. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: The present study aims to search how second language learners learn collocations. In particular, the development of collocational competence in the second language was investigated. The variables of the study are time, collocation type, native language influence and transparency of collocations. The study was carried out in the Faculty of Education, Uludağ University, Turkey. 43 subjects participated in this study. They were all EFL learners. The compositions written by students during the sit-in exams for the writing course over two years were taken as data for this study. The data were analysed for lexical collocation types. The lexical collocations were analysed on coding sheets, according to type, native language influence, and the transparency. The data consisted of four time points, since each year had two sit-in exams for the writing course. The analysis of the results showed that less collocations were produced over time. It was also found that Turkish learners of English were better in producing the subtypes 'adjective+noun', verb+noun, and noun+noun'. The results also pointed out that the native language of the learners affected the production of second language lexical collocations less over time. A final result was that while the production of transparent collocations decreased with time, the production of non-transparent collocations increased.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7483
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
108979.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.51 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons