Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6835
Title: Lineer olmayan integral denklemlerin Chebyshev yöntemiyle çözümleri
Other Titles: Solutions of nonlinear integral equations with Chebyshev method
Authors: Sezer, Mehmet
Doğan, Setenay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
Mathematics
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, S. (1994). Lineer olmayan integral denklemlerin Chebyshev yöntemiyle çözümleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Chebyshev-Matrıs Yöntemi incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde întegral Denklemler ile ilgili genel bilgiler verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümde Lineer ve Lineer oljnayan Fredholm ve Volterra İntegral Denklemlerinin Chebyshev-Matris Yöntemi ile yaklaşık çözümlen incelenmiş, son bölümde ise yöntemle ilgili uygulamalar verilmiştir.
In this study, we dealt noith the Chebyshev-Matrix Method and applications of this method. In the first section we give some fundemental notions about the integral equations. In other sections, we studied the approximated solutions of linear Volterra and Fredholm and nonlinear Volterra and Fredholm integral equations by means of the Chebyshev-Matrix Method.. In the last section, we give some applications about these methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6835
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357873.pdf
  Until 2099-12-31
6.53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons