Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6628
Title: Ulusal kültürün artan bağlılık eğilimine olan etkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the effect of national culture to the escalation of commitment tendency
Authors: Efil, İsmail
Bektaş, Olcay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Artan bağlılık
Artan bağlılık eğilimi
Ulusal kültür
Karar alma
Escalation of commitment
Escalation of commitment tendency
National culture
Decision making
Issue Date: 10-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bektaş, O. (2014). Ulusal kültürün artan bağlılık eğilimine olan etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşletmelerin ve yöneticilerin en önemli rolü kıt kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu durum işletmelerin ve yöneticilerin proje seçimlerinde ve sonrasında proje ile ilgili kararlarında ve gerektiğinde projeden vazgeçme kararlarında etkin rol oynamalıdır. Fakat bazı durumlarda işletmeler ve yöneticiler bir kere verilmiş olan kararları değiştirmekte zorlanırlar. Proje sürecinde proje ile ilgili projenin başarısızlığını öngören olumsuz geri bildirimler alındığında bile kabul edilmiş ve devam eden bir projeden vazgeçme kararı çok güç verilen bir karardır. Bu durumda rasyonel bir karar verici projeyi durdurma veya iptal etme kararı verecekken, gerçekte bu projenin devam ettirilmesi ve hatta projeye artan bir bağlılığın gözlenmesi söz konusu olmaktadır. Bu durum "artan bağlılık" olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada amaç "artan bağlılık" terimini detaylı bir şekilde tanımlayarak, bu eğilimin nedenlerini kavramak, eğilime sebep olan faktörleri açıklamak ve artan bağlılık eğiliminden kurtulma adımlarını incelemektir. Daha sonra ise yöneticilerin artan bağlılık eğilimini, Ulusal Kültür bağlamında Türk Kültürü açısından inceleyerek, Türk Kültürünün artan bağlılık eğilimi hakkında fikir edinmektir. Çalışmanın örneklemi Bursa şehirde çeşitli ulusal ve uluslar arası firmalarda patron, yönetici ve proje lideri konumundaki bireylerdir. Çalışmada bir nitel araştırma yöntemi olan görüşme tekniği kullanılmıştır.
The most important role of enterprises and managers is to provide the utilization of scarce sources in the most effective way. This situation should act affectively for project choice of enterprises and managers, their after decisions for project and disclaimer about the project when necessary. However, enterprises and managers –for some situations- are enforced to change the decisions already made before. Even if negative feedbacks that foresee failure of the project are gotten during the project, the disclaimer decision of the project which is accepted and going on is very difficult. For this situation, although a rational decision maker will make an interception or annulment decision about the project, it is observed that the project is maintained with even more strong ties in reality. This situation is called as "the escalation of commitment". The purposes of this study are to define the concept of "the escalation of commitment" deeply, to comprehend the reasons of this tendency, to explain the factors that cause to tendency and to examine the escape steps from "the escalation of commitment" tendency. Further purposes are to examine "the escalation of commitment" tendency of managers in Turkish Culture perspective in the context of National Culture and to form an opinion about "the escalation of commitment" tendency of Turkish Culture. The sample of this study is individuals who are working as a manager, boss or project leader in national and international enterprises in the city of Bursa. The interview technique which is a qualitative research method is used in the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6628
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363770.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons