Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6599
Title: Kültür ortamında fibroblastların varlığında A-549 akciğer kanseri hücre hattının farklı kemoterapi ilaçlarına verdiği yanıtın araştırılması
Other Titles: Investigation of the responses of lung cancer cells to different anticancer drugs in the presence of fibroblasts grown in co-culture
Authors: Dere, Egemen
Ulukaya, Engin
Karakaş, Didem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Akciğer kanseri
Tümör mikro çevresi
Fibroblast
Ko-kültür
Lung cancer
Tumor microenviroment
Fibroblast
Co-culture
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakaş, D. (2013). Kültür ortamında fibroblastların varlığında A-549 akciğer kanseri hücre hattının farklı kemoterapi ilaçlarına verdiği yanıtın araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Akciğer kanseri günümüzde kadın ve erkeklerde en fazla ölüme neden olan kanser türüdür. Akciğer kanseri hastalarında beş yıllık sağkalım oranı %15’ten daha azdır ve tedavisinde yeni yaklaşımlara rağmen etkin bir başarı sağlananamaktadır. Bu nedenle her geçen gün yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de, kanser hücreleri ile birlikte tümör mikro çevresini de hedeflemektedir. Tümör mikro çevresi, tümöre pozitif ya da negatif katkı sağlayan stromal hücrelerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, tümör mikro çevresi bileşenlerinden biri olan fibroblastlar ile A549 insan akciğer kanseri hücre hattının ko-kültür yöntemi ile etkileşimi sağlanmış ve bu etkileşimin A549 hücrelerinin kemoterapi yanıtı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, fibroblast varlığında A549 hücrelerinin kemoterapi ilaçlarına yanıtında bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir.
Lung cancer is the most common cause of cancer related death to date in both men and women. The overall five year survival rate for lung cancer is less than 15% and the outcome of patients is not satisfactory although new approaches introduced into the clinics. Thus, new treatment approaches are emerging. One of them is, targeting the tumor microenviroment besides the tumor cells. The tumor microenviroment consists of stromal cells that contributes positively or negatively to the tumor. In this study, the interaction between fibroblast, one of the major constituents of the microenviroment, and A549 human lung cancer cell line is provided by co-culture method and the effects of this interaction to the chemotherapeutic response is investigated in A549 cell line. As a result, it was determined that there is no differences in response of A549 cells to chemotherapy drugs in the presence of fibroblast.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6599
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343165.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons